Thursday 26 December 2019

CSAT ची तयारी कशी करावी

मित्रांनो....
      राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षेच्या जाहिरातीतील वर्ग -1 व  वर्ग-2 ( class 1 व class 2) या पदांची एकूण 200 पदे ही संख्या विचारात घेता आणि गेल्या वर्षीच्या पूर्व परीक्षेचा cut of  पाहता 250 + मार्क्स किंवा त्यापेक्षा जास्त मार्क्सचे Target ठेवणे गरजेचे आहे ... त्यामुळे GS 110 + 140 CSAT = 250 मार्क्सचे टार्गेट ठेवावेच लागेल... तरच Safe Zone मध्ये असू.. कारण काठावर (Boundary line) वर असणारे पब्लिक कधीही Mains चा स्टडी prelims नंतर लगेच सुरू करत नाहीत, result ची वाट पाहतात .. आणि त्यामुळे Mains चा study उरलेल्या कालावधीत result oriented होत नाही... म्हणून prelims ला 250 + चे टार्गेट ठेवून अभ्यास सुरू करा...

★ CSAT Paper कसा सोडवावा :--

● 1) प्रथम --- Comprehension
● 2)  Decision Making
● 3) Reasoning + Maths
  
★ ----  D.M. प्रथम घेतल्यास आपणाकडून चुकून जास्त वेळ दिला जातो.. मात्र Comprehension नंतर सोडवल्यास comphn सोडवताना एक speed maintain झालेला असतो , grasping वाढलेली असते. त्यामुळे खूप कमी वेळात(5 मिनिटात) हे 5 प्रश्न सोडवले जातात.. (हा एक Psychological Effect आहे).. D. M. ला जवळपास 10 मार्क्स मिळायला हवीत

★ Comprehension ;--- 
सर्वात Best Method म्हणजे  पाठीमागील सर्व Question Papers (सन 2013 ते 2019) झेरॉक्स करून त्या उताऱ्यांचा अभ्यास करा...किंवा एखादे CSAT विश्लेषण चे दर्जेदार पुस्तक अभ्यासणे..  आयोगाची प्रश्न विचारण्याची पद्धत व उत्तर निवडण्यातील अचूकता याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे ... प्रश्न व उत्तरातील  key words , योग्य-अयोग्य पद्धत ..  यांचा नीट अभ्यास करणे गरजेचे आहे... कारण Mpsc च्या उताऱ्याचा दर्जा व बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या पुस्तकांच्या दर्जात नक्कीच थोडा फार फरक आहे... Comprehension हे उगीच जास्त अवघड करून शिकू नका.. सोप्या शब्दात शिका , अभ्यासा.... अचूक उत्तरे शोधण्याच्या technique शिका.. त्यामुळे practice खूप महत्त्वाची आहे.

★ Reasoning + Maths :-( बुद्धिमत्ता + गणित )

● ----  बुद्धिमत्तेची पुस्तके सोडवण्यापेक्षा उत्तरासह वाचा.. खूप वेगवेगळ्या प्रश्नांचा अभ्यास झाला पाहिजे.. प्रश्न विचारण्याच्या जास्तीत जास्त possibilities चा अभ्यास झाला  पाहिजे ...( Pass होण्यासाठी सोप्या पुस्तकांचे इथे काम नाही..परीक्षेत काही प्रश्न अर्ध्या page चा एक असा असतो, आणि ते प्रश्न सोडून देणे परवडणारे नसते त्यामुळे त्याचा सराव करा ..
..... ( कारण प्रत्येक परीक्षेत फक्त 3 ते 4 च Quality base प्रश्नांवर तुम्ही Pass होणार की Fail हे ठरणार आहे..)

●---- गणित :--  परीक्षेत प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स चा असतो त्यामुळे गणिताचा प्रश्न हा सरळ न विचारता 2 ते 3 प्रश्नांना एकत्र करून twist करून विचारलेला असतो.. गणिताचा अभ्यास करताना दर्जेदार पुस्तके वापरा (समाधानासाठी सोपी पुस्तके वाचू नका.. ) विविध Type चे प्रश्न सोडवून दिलेली पुस्तके वाचा...  एकाच step मध्ये हे प्रश्न कसे सोडवता येतील याचा सराव करा.. कारण मार्क्स बरोबर आपल्याला Time ही वाचवता आला पाहिजे.. बऱ्याच मुलांचा वेळेत पेपर पूर्ण होत नाही. आणि Attempt कमी दिसल्यामुळे घाबरून जाऊन गोंधळलेल्या मनस्थितीत अचूक उत्तरे शोधू शकत नाही..
( Time Mgt साठी किमान 2 तरी Test Papers सोडवून पहा ).. गणित व बुद्धिमत्ते च्या 25 प्रश्नांपैकी 22+ प्रश्न बरोबर कसे येतील याकडे लक्ष द्या.. पास च्या यादीत आपला नंबर हवा.. त्यासाठी योग्यरीतीने प्रयत्न करा..

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...