Tuesday 25 February 2020

महाराष्ट्रातील महत्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग

     खाली महामार्गाची लांबी केवळ महाराष्ट्रातील लांबी आहे.

महामार्ग क्रमांक 3-------------मुंबई-आग्रा-------------391 की.मी.

महामार्ग क्रमांक 4---------मुंबई-बंगलोर-आग्रा---------371 की.मी.

महामार्ग क्रमांक-4ब--------नाव्हा-शेवा-पळस्पे----------27 की.मी.

महामार्ग क्रमांक 6------------धुळे-कोलकत्ता ----------813 की.मी.

महामार्ग क्रमांक 9----------पुणे-विजयवाडा-----------336 किमी

महामार्ग क्रमांक 13--------सोलापूर-चित्रदुर्ग----------43 किमी

महामार्ग क्रमांक 16-------निजामाबाद-जगदलपुर----50किमी

महामार्ग क्रमांक 17---------पनवेल-मंगलोर----------482 किमी  

महामार्ग क्रमांक 50---------पुणे नाशिक--------------192 किमी

महामार्ग क्रमांक 69----------नागपुर-अब्दुल्ला गंज—55 किमी

महामार्ग क्रमांक 204---------रत्नागिरी-कोल्हापूर----126 किमी

महामार्ग क्रमांक 211----------सोलापूर-धुळे----------400 किमी. 

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ पंजाब पोलीसांनी 'मिशन निश्चय' योजना सुरू केली आहे ◾️उद्देश : पंजाब पोलिसांनी ड्रग्जची मागणी आणि पुरवठा याबाबत गुप्तचर माहिती गो...