Wednesday 27 May 2020

महाराष्ट्रातील पर्वत शिखरे

शिखराचे नाव उंची(मीटर) जिल्हे

कळसूबाई 1646 नगर

साल्हेर 1567 नाशिक

महाबळेश्वर 1438 सातारा

हरिश्चंद्रगड 1424 नगर

सप्तशृंगी 1416 नाशिक

तोरणा 1404 पुणे

राजगड 1376 पुणे

रायेश्वर 1337 पुणे

शिंगी 1293 रायगड

नाणेघाट 1264 पुणे

त्र्यंबकेश्वर 1304 नाशिक

बैराट 1177 अमरावती

चिखलदरा 1115 अमरावती.

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...