Wednesday 27 May 2020

भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार.

१) रामसर करार - वर्ष - १९७६

🅾दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर

🅾अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५

🅾भारताने मान्य केला - १९८२

२) CITES - वर्ष - १९७३

🅾संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण

🅾अमलात येण्याचे वर्ष - १९७६

🅾 भारताने मान्य केला - १९८०

३) बोन करार - वर्ष -१९७९

🅾 स्थलांतर करणाऱ्या वन्य प्राण्यांचे व त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन व व्यवस्थापन

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९८३

🅾 भारताने मान्य केला -१९८३

४) व्हिएन्ना करार -वर्ष - १९८५

🅾 ओझोन थर संरक्षण* अमलात येण्याचे वर्ष - १९८८

🅾 भारताने मान्य केला - १९९१

५) बँसेल करार - वर्ष - १९८९

🅾हानिकारक त्याज पदार्थांची सीमापार होणारी हालचाल व विल्हेवाट

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९९२

🅾 भारताने मान्य केला - १९९

२६) UNFCCC - वर्ष - १९९२

🅾 हवामान बदल रोखणे

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९९४

🅾 भारताने मान्य केला - १९९३

७) UNFCCC अंतर्गत क्योटो करार - वर्ष - १९९७

🅾 हरितवायू उत्सर्जनात घट

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - २००५

🅾 भारताने मान्य केला - २००२

८) CBD जैवविविधता करार - वर्ष -१९९२

🅾 जैवविविधता व जैविक संसाधनांचे संवर्धन व व्यवस्थापन

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९९३

🅾 भारताने मान्य वर्ष - १९९४

९) CBD अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकॉल -
वर्ष - २०००

🅾 जनुकीय संशोधित जीवांच्या सीमापार होणाऱ्या जैवसुरक्षाहालचालींवर , हाताळणीवर व वापरावर नियंत्रण

🅾अमलात येण्याचे वर्ष - २००३

🅾 भारताने मान्य केला - २००३

१०) वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्षासाठी संयुक्त राष्ट्राचाकरार -वर्ष - १९९४

🅾वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्ष व दुष्काळ ( विशेषतः आफ्रिकेत ) निवारण

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - १९९६

🅾भारताने मान्य केला - १९९६

११) रोटरडँम करार - वर्ष - १९९८

🅾 हानिकारक रसायनांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पूर्वसुचित मान्यतेची पद्धत अमलात आणणे व त्यातून पर्यावरणाचे व मानवी आरोग्याचे संरक्षण करणे .

🅾अमलात येण्याचे वर्ष - २००४

🅾भारताने मान्य केला - २००५

१२) स्टॉकहोम करार - वर्ष - २००१

अ) मानवी आरोग्य व पर्यावरणांचे टिकून राहणाऱ्या सेंद्रिय प्रदुषकांपासून संरक्षण .

ब) एंडोसल्फान बंदी संबंधित करार

🅾 अमलात येण्याचे वर्ष - २००४

🅾भारताने मान्य केला - २००६

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

No comments:

Post a Comment

Latest post

प्रमुख राजवंश व त्यांचे संस्थापक सम्राट आणि अंतिम सम्राट

❑ नन्द वंश  संस्थापक ➛ महापद्‌म / उग्रसेन अंतिम शासक ➛ धनानंद ❑ मौर्य वंश  संस्थापक ➛ चंद्रगुप्त मौर्य  अंतिम शासक ➛ बृहद्रथ  ❑ गुप्त वंश  स...