Saturday 29 August 2020

वाचा :- थोर समाजसुधारक व त्यांच्या पदव्या🔶 जस्टीज ऑफ दि पीस : जगन्नाथ शंकरशेठ

🔶 मबईचा अनभिषिक्त सम्राट : जगन्नाथ शंकरशेठ

🔶 मबईचा शिल्पकार : जगन्नाथ शंकरशेठ

🔶 आचार्य : बाळशास्त्री जांभेकर, विनोबा भावे

🔶 घटनेचे शिल्पकार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

🔶मराठीतील पहिले पत्रकार : विनोबा भावे

🔶 लोकहितवादी : गोपाळ हरी देशमुख

🔶 विदर्भाचे भाग्यविधाता : डॉ. पंजाबराव देशमुख

🔶 समाजक्रांतीचे जनक : महात्मा ज्योतीबा फुले

🔶 भारतीय प्रबोधनाचे जनक : राजा राममोहन रॉय

🔶 नव्या युगाचे दूत : राजा राममोहन रॉय

🔶आधुनिक भारताचे अग्रदूत : राजा राममोहन रॉय

🔶 भारतीय पुनरुजीवन वादाचे जनक : राजा राममोहन रॉय

🔶 हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद

🔶आर्थिक राष्ट्रवादाचे प्रणेते : दादाभाई नौरोजी

🔶 भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जनक : न्यायमूर्ती रानडे

🔶भारतातील स्वराज्याचे पहिले उद्गाते : दादाभाई नौरोजी

🔶 पदवीधराजे मुकुटमणी : न्या.म.गो.रानडे

🔶नामदार : गोपाळ कृष्णा गोखले

🔶 हिंदुस्थानचे बुकर टी वॉशिंग्टन : महात्मा ज्योतीबा फुले

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...