73 वी घटनादुरूस्ती

🔰 कलम 243-व्याख्या  :


 कलम 243 A -ग्रामसभे विषयी:--


 कलम 243 B -पंचायती च्या स्थापणे विषयी :--


 कलम 243 C -पंचायतीची रचना :--


 कलम 243 D -आरक्षणाची तरतूद :--


 कलम 243 E -पंचायतीचा कालावधी :--


 कलम 243 F -सदस्यांची अपात्रता :--


 कलम 243 G -पंचायतीच्या आधिकार व जबाबदार्‍या :--


 कलम 243 H -पंचायतीचा निधि व कर लावण्याचा आधिकार :--


 कलम 243 I --वित्तआयोग स्थापन :--


 कलम 243 J --पंचायतीच्या लेख्यांचे लेक परीक्षण :--


 कलम 243 K--पंचायतीच्या निवडणुका :-


 कलम 243 L - 73 वी घटनादुरुस्ती संघ राज्यक्षेत्राला लागू असणे.


 कलम 243 M - ठराविक क्षेत्राला 73 वी घटनादुरूस्ती लागू नसणे,


 कलम 243 N - पंचायती सबंधी विद्यमान कायदा व तरतुदी चालू ठेवण्यासविषयी. 


 कलम 243 O - पंचायत निवडनुकात कोर्टाच्या हस्तक्षेपास प्रतिबंध.


No comments:

Post a Comment

Latest post

ZP पद भरती Strategy

📌📌 Strategy📌📌                मागचे तीन दिवस आयबीपीएस(IBPS) ने पशुसंवर्धन विभागासाठी परीक्षा घेतल्या. या परीक्षांमधील मराठी आणि इंग्लिश...