Saturday 2 January 2021

भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख कलमे


 कलम २. – नवीन राज्यांची निर्मिती 

कलम ३. – राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. – कायद्यापुढे समानता 

कलम १७. – अस्पृशता पाळणे गुन्हा कलम 

कलम १८. – पदव्या संबंधी 

कलम २१-अ. – ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार 

कलम २३. – मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी 

कलम ३२. – घटनात्मक उपायाचा अधिकार. 

कलम ४०. – ग्रामपंचायतीची स्थापना 

कलम ४४. – समान नागरी कायदा कलम 

कलम ४८. – पर्यावरणाचे सौरक्षण कलम 

कलम ४९. – राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन कलम 

कलम ५०. – न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग 

कलम ५१. – आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे 

कलम ५२. – राष्ट्रपती पदाची निर्मिती 

कलम ५३. – राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. – राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता 

कलम ५९. – राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही 

कलम ६०. – राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ 

कलम ६१. – राष्ट्रापातीवरील महाभियोग 

कलम ६३. – उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती 

कलम ६६. – उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता 

कलम ६७. – उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग 

कलम ७१. – मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक 

कलम ७२. – राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार 

कलम ७४. – पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ 

कलम ७५. – मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार कलम ७६. – भारताचा महान्यायवादी 

कलम ७७. – भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल 

कलम ७८. – राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य 

कलम ७९ – संसद 

कलम ८० – राज्यसभा 

कलम ८१. – लोकसभा 

कलम ८५. – संसदेचे अधिवेशन 

कलम ९७. – लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते 

कलम १००. – राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो 

कलम १०१. – कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही 

कलम १०८. – संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो 

कलम ११०. – अर्थविधेयाकाची व्याख्या 

कलम ११२. – वार्षिक अंदाज पत्रक 

कलम १२३. – राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार 

कलम १२४. – सर्वोच न्यायालय 

कलम १२९. – सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. 

कलम १४३. – राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात 

कलम १४८. – नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कलम १५३. – राज्यपालाची निवड 

कलम १५४. – राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ 

कलम १५७. – राज्यपालाची पात्रता 

कलम १६५. – अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता) कलम १६९. – विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती 

कलम १७०. – विधानसभा 

कलम १७९. – विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग 

कलम २०२. – घटक राज्याचे अंदाजपत्रक 

कलम २१३. – राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार 

कलम २१४. – उच्च न्यायालय 

कलम २३३. – जिल्हा न्यायालय 

कलम २४१. – केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये 

कलम २४८. – संसदेचे शेशाधिकार 

कलम २६२. – आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी कलम २६३. – राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. – वित्तआयोग 

कलम ३१२. – अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. – केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग कलम ३२४. – निवडणूक आयोग 

कलम ३३०. – लोकसभेत अनुसूचित   जाती-जमातीसाठी राखीव जागा 

कलम ३४३. – केंद्राची कार्यालयीन भाषा 

कलम ३५०. – अल्पसंख्यांक आयोगाची    निर्मिती 

कलम ३५२. – राष्ट्रीय आणीबाणी 

कलम ३५६. – राज्य आणीबाणी 

कलम ३६०. – आर्थिक आणीबाणी 

कलम ३६८. – घटनादुरुस्ती 

कलम ३७०. – जम्मू-काश्मीर ला खास  सवलती 

कलम ३७१. – वैधानिक विकास मंडळे 

कलम ३७३. – प्रतिबंधात्मक स्थानबध

No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...