Thursday 7 January 2021

बारा जोतिर्लिँगे


✍️सोमनाथ (गुजरात - वेरावळ)

✍️मल्लिकार्जुन (आंध्रप्रदेश - श्रीशैल्य)

✍️महांकालेश्वर (मध्यप्रदेश - उज्जैन)

✍️ओकारेश्वर (मध्यप्रदेश - ओंकारेश्वर)

✍️वजनाथ (महाराष्ट्र -  परळी)

✍️भीमाशंकर (महाराष्ट्र - भीमाशंकर)

✍️रामेश्वर (तामिळनाडु - रामेश्वर)

✍️नागेश्वर (महाराष्ट्र - औंढा नागनाथ)

✍️विश्वेश्वर (उत्तर प्रदेश - वाराणसी)

✍️तर्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र - त्र्यंबकेश्वर)

✍️कदारनाथ (उत्तरांचल - केदारनाथ)

✍️घष्णेश्वर (महाराष्ट्र - औरंगाबाद)

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...