Saturday 27 November 2021

घटना समितीत १५ महिला सदस्यांचा समावेश होता

🔸१)  राजकुमारी कौर

🔹२) एनी मस्करीन 

🔸३) रेणुका रे

🔹४) दक्षयानी वेलायुधन

🔸५) दुर्गाबाई देशमुख 

🔹६) हंसा मेहता 

🔸७) पुर्णिमा बँनर्जी 

🔹८)  बेगम एजाज रसूल

🔸९) सरोजिनी नायडू 

🔹१०) विजयालक्ष्मी पंडित 

🔸११) सुचिता कृपलानी

🔹१२) कमला चौधरी 

🔸१३) लीला रे 

🔹१४) मालती चौधरी 

🔸१५)  अम्मू स्वामीनाथन

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...