Friday 14 October 2022

वृत्तपत्र : संस्थापक

  

प्रभाकर   :   भाऊ महाजन

ज्ञानदर्शन  :  भाऊ महाजन

हिंदू         :   बी राघवाचार्य

दिनबंधु    : कृष्णराव भालेकर

तेज         : दिनकरराव जवळकर

निंबधमला : विष्णुशास्त्री चिपळूणकर

ज्ञानसिंधु   : विरेश्वर छत्रे

दिनमित्र    : मुकुंदराव पाटील

इंडिया      : दादाभाई नौरोजी

प्रताप        :    गणेश शंकर विद्यार्थी

इंदूप्रकाश   : विष्णुशास्त्री पंडित

बंगाली      :  एस एन बॅनर्जी

सुधारक     : गो ग आगरकर.

No comments:

Post a Comment

Latest post

सहकार

   11th सहकार  :- Click Here 12th सहकार  :- Click Here