Wednesday, 12 October 2022

लक्षात ठेवा

             

आपल्या लंबवर्तुळाकार परिभ्रमण कक्षेत पृथ्वी जेव्हा सूर्यापासून जास्तीत जास्त अंतरावर असते तेव्हा त्या स्थितीस कोणत्या संज्ञेने ओळखले जाते ?
- अपसूर्य स्थिती

पृथ्वीचा आस तिच्या कक्षाप्रतलाशी ..... कोन करतो.
- ६६ ३०'

आस कललेली पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असल्यामुळे पृथ्वीवरून पाहताना सूर्य दक्षिणेकडे व उत्तरेकडे सरकत असल्याचे आपणास वाटते. यास सूर्याचे  भ्रमण .... असे म्हणतात.
- भासमान

सूर्य २१ जून या दिवशी दक्षिणेकडे तर २२ डिसेंबर या दिवशी उत्तरेकडे मार्गस्थ झाल्याचे भासमान होते. म्हणून या दिवसांना .... असे म्हटले जाते.
- अयनदिन

सूर्याभोवती फिरताना ज्या वेळेस आस कललेल्या पृथ्वीचे दोन्ही ध्रुव सूर्यासमोर असतात तेव्हा त्या स्थितीस .... म्हणून जाते.
- संपातस्थिती

No comments:

Post a Comment

Latest post

यशाची त्रिसूत्री

कुठल्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी तीन गोष्टी अत्यंत आवश्यक असतात. '✔️वेळ, 😥नियोजन आणि ✔️अंमलबजावणी' कुठल्याही कामाला पुरेसा वे...