Wednesday 15 February 2023

येणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेकरिता अर्थव्यवस्था महत्वाचे मुद्दे⚠️ 👇👇👇 हे करा 10-12 मार्क्स हमखास येतील.


♦️ राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणी :-


♦️ राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीच्या पध्दती :-


➡️ उत्पाद पद्धत ,उत्पन्न पद्धत  खर्च पद्धत 


♦️राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीशी संबंधित संकल्पना :-


➡️ GDP GNP NNP NDP


♦️GDP मोजमाप पद्धती :-


➡️स्थिर ,चालू किंमत, घटक किंमत, बाजारमूल्य


♦️आधारभूत वर्ष (समिती) :- 


➡️2011-12


➡️2017-18


♦️GREEN GDP ,GNH, PCI ,PPP


♦️CURRENT:-


➡️GDP GROWTH RATE, GDP मधील क्षेत्रनिहाय वाटा 


➡️PRIMARY SECOnDARY TERTIARY


⭕️✔️चलनवाढ :-


➡️ संकल्पना .


➡️ तेजीचे चक्र व मंदीचे चक्र.


♦️इतर संकल्पना :- 


➡️ delation disinflation ,reflation stagflation .


♦️चलनवाढीचे प्रकार :-


➡️ दरानुसार ,कारणांनुसार 


♦️चलनवाढीचे मोजमापसाठी निर्देशांक :-


➡️WPI ,CPI, GDP DEFLECTOR, NHB


♦️चलनवाढीचे परिणाम:- 

चांगले , वाईट ,शुन्य


♦️चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्याचे उपाय(3-5%) :- 


➡️ मौद्रीक उपाय .


➡️ राजकोशीय उपाय .


➡️ प्रत्यक्ष उपाय.


➡️ Angels law


➡️ Say चा नियम


➡️ जिफेन वस्तू


➡️ व्यापरचक्र


➡️ फिलिप्स curve


➡️ पैशाचे प्रकार :-m0,m1 m2,m3


➡️ पैसा गुणक 

पैशाचा संख्यात्मक सिद्धांत⭕️✔️पैसा व चलन:-


 ➡️ पैसे व चलन मधील फरक


➡️ पैशाची कार्य :-SUMS


➡️ नोटा व नाणी उत्क्रांती :-कायदे


➡️SPMCIL .


♦️कागदी चलनाचे प्रकार :- 


➡️ परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय


⭕️✔️Rbi व मौद्रीक धोरण :-


➡️ RBI ची उत्क्रांती .


➡️RBI ची रचना.


➡️पतनियंत्रण ची साधने :- 


➡️संख्यात्मक .


➡️गुणात्मक.


➡️अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज पुरवठा :-


♦️ बँकांचे वर्गीकरणलक्ष्य :-40%.


♦️उत्क्रांती.


♦️भांडवल पर्याप्तता.


⚠️⚠️हे जरी केले तरी मार्क्स जाणार नाही ही शाश्वती 😍😍 👇👇👇


✔️सार्वजनिक वित्त :


➡️ अर्थसंकल्प ची सुरुवात आणी उत्क्रांती.


➡️ राजकोष धोरण :- उद्दिष्ट


➡️ अर्थसंकल्प रचना


➡️ भारत शासनाचे निधी :- 3 


➡️ वित्तमंत्रालाय रचना


➡️ अर्थसंकल्प निर्मिती ची प्रक्रिया


➡️ अनुदानाचे प्रकार 


➡️ तुटीचे प्रकार


➡️ अर्थसंकल्प प्रकार


➡️ प्रारूपे :-GENDER BUDGET


➡️ संसदीय समित्या


➡️ CAG ,CGA


⚠️⚠️हे जरी केले तरी मार्क्स जाणार नाही100% शाश्वती 👇👇👇👇


✔️कररचना:-


➡️ करकसोट्या.


➡️ करांचे प्रकार


➡️लाफर CURVe


➡️भारतातील महत्वाचे प्रकार


♦️वित्त आयोग :-


➡️ 13,14,15


➡️ बाकी अध्यक्ष


⭕️ उद्योग:-


♦️ IIP


♦️गाभा उद्योग :- 8


♦️ओद्योगिक धोरण:- 1948 ,1956,1969,1973,1977,1991


♦️राष्ट्रीय उत्पादन धोरण 2011


♦️Make in india


⭕️✔️ आर्थिक सुधारणा:-


➡️Lpg  fullform


➡️IMF ,WTO, WORLD BANK (BASIC ONLY)


⭕️✔️परकीय व्यापार:-


♦️अनुकूल व प्रतिकूल वर्ष


♦️भारतीय आयात निर्यातपरिवर्तनीय व अवमूल्यन 


♦️EPZ, SEZ


♦️परकीय गुंतवणूक:-


FDI 


⭕️✔️ दारिद्र्य व बेरोजगार:-


♦️समित्या व आकडेवारी


♦️पंचवार्षिक योजना


♦️योजना आयोग


♦️NDC 


♦️NITI आयोग


♦️⭕️ चालू घडामोडी


⭕️✔️पायाभूत सुविधा


➡️ कृषिशी संबंधित :-


➡️ आकडेवारी व योजना 


➡️ सामाजिक योजना👆👆👆👆वरील दिलेले सर्व मुद्दे जरी cover केले तरी येणाऱ्या संयुक्त पूर्वपरीक्षा मध्ये 10-12 मार्क्स हमखास 100% शाश्वती ने मिळतील नसतील केले तर नुसते बघू नका करून घ्या😍😍
No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...