Wednesday, 15 February 2023

2023 मध्ये अंतराळ मोहिमेवर जाणारी सौदी अरेबियातील पहिली महिला अंतराळवीर.
▪️सौदी अरेबियाची पहिली-वहिली महिला अंतराळवीर या वर्षी अंतराळात जाणार आहे, सौदी महिला अंतराळवीर रायना बर्नावी या वर्षी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) 10 दिवसांच्या मोहिमेवर सहकारी सौदी अली अल-कर्नी यांच्यासोबत सामील होतील.

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...