Wednesday 15 February 2023

टाटा समूह त्याच्या इतिहासातील सर्वोच्च वाढ नोंदवणार आहे, असूचीबद्ध आणि सूचीबद्ध दोन्ही संस्था 20% च्या वर वाढणार आहेत.
◆ टाटा समूह त्याच्या इतिहासातील सर्वोच्च वाढ नोंदवणार आहे, असूचीबद्ध आणि सूचीबद्ध दोन्ही संस्था 20% च्या वर वाढणार आहेत.


◆ पारंपारिक आणि नवीन दोन्ही व्यवसायांनी मोठ्या कॅपेक्स योजना तयार केल्या आहेत. 


◆ पारंपारिक व्यवसाय त्यांच्या स्वत: च्या वाढीसाठी अंतर्गत जमा करून निधी देतील. 


◆ समूह कंपन्या चांगल्या भांडवली ताळेबंदांसह फोकस आणि स्केलचे फायदे मिळवत आहेत, आतापर्यंतची सर्वोच्च वाढ नोंदवत आहेत आणि अंतर्गत जमा आणि चांगल्या रोख प्रवाहाद्वारे वाढ निधी देखील देत आहेत.


No comments:

Post a Comment

Latest post

हिमालयातील 8000 मी.उंचीपेक्षा जास्त उंची असणारी शिखरे..

-----------------======---------------------- शिखर               उंची(मी)             स्थान ---------------------------------------------...