Tuesday 10 September 2019

संमिश्र (Alloy)

- ब्रास = झिंक (जस्त) + काॅपर (तांबे)
- ब्राॅझ = तांबे + टिन
- ड्युरॅल्युमिन = अॅल्युमिनिअम + काॅपर + मॅग्नीज + मॅग्नेशियम
- गन मेटल = काॅपर + टिन + झिंक
- मॅग्नेलियम = मॅग्नेशियम + अॅल्युमिनिअम
- जर्मन सिल्व्हर = काॅपर + झिंक + निकेल
- स्टेनलेस स्टिल = लोखंड + कार्बन + क्रोमीअम + निकेल

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...