Thursday 19 December 2019

सरकारी योजना - शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना

⚡ महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या / शेतमजुरांच्या मुलीच्या सामुहिक विवाहासाठी त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत विवाहासाठी शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर योजना ही ग्रामीण भागातील शेतकरी / शेतमजुर यांच्या मुलीसाठी त्याचप्रमाणे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी या योजनेतून अनुदान देण्यात येते.

🧐 योजनेच्या प्रमुख अटी : सदर योजनेंतर्गत पात्र ठरण्यासाठी विदयार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिंक उत्पन्न  2 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असून विद्यार्थ्याने मागील वर्षात 50 टक्के पेक्षा अधिक गुण मिळवणे आवश्यक आहे.

📄 आवश्यक कागदपत्रे :

▪ जमिनीचा 7/12 उतारा
▪ रहिवासी दाखला
▪ उत्पन्नाचा दाखला

💫 लाभाचे स्वरूप असे :

● या योजनेंतर्गत शेतकरी / शेतमजुर यांच्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे 10 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
● सामुहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रती जोडप्यामागे 2 हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान दिले जाते.
योजना जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत (DPDC) मार्फत राबविली जाते.
● शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढवून, ती केवळ शेतकरी / शेतमजुर यांच्यासाठी न ठेवता अ.जा. / अ.ज./ वि.जा. / भ.ज. / वि.मा.प्र. वगळता अन्य प्रवर्गातील राज्यातील 1 लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सर्व निराधार / परित्यक्ता / विधवा महिलांच्या फक्त 2 मुलींच्या विवाहाकरीता अनुज्ञेय आहे.

🏢 या ठिकाणी संपर्क साधावा: जिल्हा नियोजन विकास समिती (DPDC)

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...