Saturday 25 April 2020

संयुक्त पूर्व परीक्षा प्रश्नसंच


1] खालीलपैकी दिनविशेष व दिनांक यांची चुकीची जोड ओळखा.

A) बालदिन - १४ नोव्हेंबर

B)  कामगार दिन -१ मे

C)  शिक्षणदिन - १५ सप्टेंबर✔️

D)  बालिका दिन -३ जानेवारी

=========================

2] छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील संत खाली पर्यायांपैकी कोणते?

A)  तुकाराम - एकनाथ

B) रामदास -तुकाराम✔️

C) तुकाराम - नामदेव

D) रामदास - एकनाथ

=========================

3] शेतकऱ्यांवर मोठे अरिष्ट कोसळले” अधोरेखित शब्दांची जात कोणती?

A)  सर्वनाम

B)  नाम✔️

C) क्रियापद

D) विशेषण

=========================

4] मतलई वारे कोणत्या वेळी वाहतात.

A)  फक्त दिवस

B)  डोपरी किंवा पहाटे

C)  फक्त रात्री✔️

D) दिवस किंवा रात्री

=========================

5] खालील संख्यामालीकेत प्रश्नाचीन्हाच्या जगही क्रमाने येणारे संख्या पर्यायातून निवडा:

३८ , २९ , २२ , ? , १४ , १३

A)  १८

B) १६

C)  १७✔️

D)  १९

=========================

6] अक्षमाला : कखगघड, चछजझत्र, टठडढण, तथदधन, पफवभग.

सोबतच्या अक्षरमालेतील ट च्या डावीकडील चौथा अक्षर हे वर्णमालेतील कितवे अक्षर आहे?

A) १४

B)  ८

C)  ७✔️

D) ११

=========================

7] ३५ मी. लांब व ५० मी. रुंद असलेल्य आयताकृती बागेच्या कडेने समीक्षने चार फेऱ्या मारल्या; तर ती किती मीटर अंतर चालली?

A)  ९२०✔️

B)  २३०

C) ११५

D)  ६९०

=========================

8]    यांचे पूर्ण नाव आहे डेबूजी झिंगराजी जानोरकर

A) संत गाडगेबाबा✔️

B) संत तुकाराम

C)  संत चोखामेळा

D)  संत शेख महंमद

=========================
9] बंगालच्या फाळणीविरुद्ध झालेले आंदोलन कोणत्या नावाने प्रसिद्ध आहे ?

A) स्वदेशी आंदोलन

B)  चोरीचौरा आंदोलन

C) फोडा आणि तोडा आंदोलन

D)  बंग - भंग आंदोलन✔️

=========================

10] खालीलपैकी सर्वात लहान अपूर्णांक दर्शविणारा पर्याय कोणता?

A) ५/६

B) ३/५

C) ७/९

D)  ४/७✔️

=========================

🔳धवलक्रांती कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे ?

A)  रेशीम उत्पादन

B)  दुध उत्पादन✅

C)  अंडी उत्पादन

D) कापूस उत्पादन

🔳एक पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने ८ तासात भरते व दुसऱ्या नळाने ती टाकी १२ तासात भरते तर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू ठेवल्यास ती टाकी पूर्ण भरण्यास किती वेळ लागेल .

A) ४ तास ४८ मिनिट✅

B)  ४ तास ३० मिनिट

C) ४ तास ५८ मिनिट

D) यापैकी नाही

🔳१५  मीटर  लांब व ४ मीटर रुंद अशा जमिनीवर २०cm X २०cm  आकाराच्या फरशा बसविल्या प्रत्येक फरशी बसविण्याच्या खर्च ४८ रुपये असून एक फरशी २५० रुपये किमतीची आहे, तर एकूण खर्च सांगा .

A)  ४१७०००

B)  ४४७०००✅

C) ४३७०००

D)  ४२७००

🔳६ गायी व ४ बैल यांची किंमत सारखीच येते. जर १० गायी व १२ बैल मिळून एकूण किंमत ८४००० रु. येते तर प्रत्येक बैलाची किंमत किती ?

A) ३५०० रु.

B)  ४००० रु.

C)  ४२०० रु.

D)  ४५०० रु.✅

🔳तीन संख्यांची सरासरी १८ आहे व त्यांचे गुणोत्तर २:३:४ आहे तर त्यापैकी सर्वात लहान संख्या कोणती  ?

A)  १०

B) १४

C) १२✅

D) १६

🔳पुढीलपैकी अशुद्ध शब्द कोणता ?

A)  नाविन्य✅

B)  प्रतीक्षागृह

C)  परीक्षा

D) अध्यात्मिक

🔳ढगापासून कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या तंत्राला काय म्हणतात ?

A) क्लाउड कॉम्प्यूटींग

B) क्लाउड कंट्रोल

C)  क्लाउड इंजिनिअरिंग

D)  क्लाउड सिंडीग✅

🔳अजर म्हणजे’ –

A) जो कधी 'जर' म्हणत नाही असा

B) ज्यास कधी म्हतारापण येत नाही असा✅

C) जो नेहमीच जर-तर भाषा वापरतो असा

D)  जो कधी नश पावत नाही असा

🔳‘फासा पडेल तो डाव सजा बोलेल टो न्याय’ -या अर्थच्या म्हणीचा विरुद्धार्थी म्हण ओळखा.

A)  पळणाऱ्यास एक वाट आणि शोधणाऱ्यास बारा वाटा

B)  ऐकावे जनाचे करावे मनाचे✅

C)  पिंडी ते ब्रम्हांडी

D) बडा घर पोकळ वासा

🔳खालीलपैकी समानार्थी शब्दाबद्दल चुकीची जोडी शोधा.

A) अनल-विस्तव, पावक-अग्नि, वन्ही

B) घर-सदन, भवन, गृह, आलय

C) अमृत-सुधा, पियुष, रस, चिरंजीवी✅

D) चंद्र-इंदू, सुधाकर, हिमांशू, शशी

No comments:

Post a Comment

Latest post

18 एप्रिल 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – WEF च्या 2024 च्या वर्गात अलीकडेच कोणाला यंग ग्लोबल लीडर म्हणून नाव देण्यात आले? उत्तर - अद्वैत नायर प्रश्न – जागतिक आवाज दिवस न...