Monday 25 May 2020

महाराष्ट्र पोलिस भरती

● राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD)च्या अध्यक्षपदी कोणाची नेमणूक झाली?

*उत्तर* : गोविंदा राजुलू चिंतला

● दरवर्षी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी दिन कधी साजरा केला जातो?

*उत्तर* : 21 मे

● शेतकऱ्यांसाठी ‘मी अन्नपूर्णा’ नावाने एक उपक्रम कोणते राज्य सरकार राबवत आहे?

*उत्तर* : महाराष्ट्र

● स्थलांतरितांच्या मदतीसाठी ‘तत्पर’ योजना कोणत्या राज्यातल्या जिल्हा प्रशासनाने लागू केली आहे?

*उत्तर* : हरियाणा

● राष्ट्रीय स्थावर मालमत्ता विकास परिषदेचे (NAREDCO) महासंचालक पदावर कोणाची नेमणूक करण्यात आली?

*उत्तर* : राजेश गोयल

● नव्या ‘स्टार्ट अप निधी’ची घोषणा कोणत्या राज्याने केली?

*उत्तर* : उत्तरप्रदेश

● आंतरराष्ट्रीय चहा दिन दरवर्षी कधी साजरा केला जातो?

*उत्तर* : 21 मे

● ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन स्पोर्ट्स सायन्स’ याची स्थापना करण्यासाठी कोणत्या विद्यापीठाची निवड झाली?

*उत्तर* : राजीव गांधी विद्यापीठ

1)खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा.

1) सिझिअम 13  -  कर्करोगावर उपचारासाठी
2) सेलेनिअम 75 -  रक्तप्रवाहाचा अभ्यास करण्यासाठी✅✅
3) स्ट्रॉन्शिअम 85-  हाडांची निर्मिती व चयापचाय अभ्यास
4) कोबाल्ट 57 -  ॲनिमियाचे निदान

2)खालील विधानांचा विचार करा.

   अ) प्रथिने तसेच विकरांचे स्त्रावांच्या स्वरूपात उत्सर्जन करून वहनाचे काम करतात.
   ब) पीटिका व रिक्तीकांच्या निर्मिती सहभागी असतात.
   क) पेशी भित्तीका, लयकारिका आणि प्रद्रव्यपटल यांच्या निर्मितीत सहभाग घेतात.
1) केंद्रक   
2) तंतुकणिक  
3) गॉल्गी संकुल  ✅✅
4) यापैकी नाही

3} अ) गाजराला गुलाबी रंग बीटा कॅरोटीनमुळे येतो.
    ब) लसणाला वास इ-बीटा कॅरोटीनमुळे येतो.

1) अ विधान सत्य    ✅✅
2) अ, ब सत्य
3) ब सत्य     
4) अ, ब असत्य

4) योग्य पर्याय निवडा.

   अ) टमाटर    -  लाइकोपेन
   ब) गाजर    -   कैरोटीन
   क) चुकन्दर    -  बिटानीन
   1) अ, ब सत्य   
   2) अ, ब, क सत्य    ✅✅
   3) ब, क सत्य   
   4) फक्त अ

5) अ) ते रंगहीन असते.
    ब) ते कोल्टरपासून बनते.
    क) ज्याला पालक संयुग म्हणतात.
   वरील विधान कोणत्या घटकाशी संबंधीत आहेत.

1) मिथेन  
2) इथेन     
3) बेन्झीन    ✅✅
4) फेनॉल

6) अ) प्राचीन वस्तूंच्या वयोमापनासाठी कार्बन डेटींग पध्दत वापरतात.

    ब) कार्बन डेटींग पध्दत विलार्ड लिबी याने शोधून काढली.

    क) कार्बन डेटींग पध्दतीत 14c हे कार्बनचे समस्थानिक वापरले जाते.

    ड) या शोधाबाबत विलार्ड लिबी याला नोबेल पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले.
   वरील विधानांबाबत अचूक पर्याय निवडा.

1) अ सत्य, ब, क, ड असत्य    2) अ, क सत्य, ब, ड असत्य
3) अ, ब, क, ड असत्य     
4) अ, ब, क, ड सत्य✅✅

7) अयोग्य जोडी निवडा.
अ) बी – 1  - थायमीन  
ब) बी – 2  - रायबोफ्लेवीन
क) बी – 3  - निकोटीनामाइड    ड) बी – 5  - पेन्टॅथॉइक
इ) बी – 6  - पायरीडॉक्सीन    ई) बी – 7  - बायोटीन
उ) बी – 9  - फॉलीक आम्ल    ऊ) बी – 12  - कोबालमीन

1) वरीलपैकी नाही  ✅✅
2) ब, ड, ई, उ  
3) ब, क, ड, इ, ई   
4) क, ड, इ, ई, उ

8) एखाद्याच वस्तुमान असणा-या पदार्थाला जमिनीपासून 2 इंचीवर नेल्यास त्या पदार्थातील स्थितीज ऊर्जा किती असेल ?

   1) ½ mgh   
   2) mgh      
   3) m × gh/2   
   4) 2 mgh✅✅

9) मोसंबीला सुगंध .......................... मुळे प्राप्त होतो.

1) प्रोपीन   
2) आयसोप्रोपीन   
3) लायमोनीन    ✅✅
4) इथीन

10) खालीलपैकी कोणते शैवाल आयोडीन बनवण्यासाठी उपयुक्त आहे.

अ) लेमिनेरिया    ब) फ्युकस    क) एकलोनिया    ड) सर्व
1) अ, क   
2) ब, क     
3) अ, ब    
4) ड✅✅

11) खालील विधानांचा विचार करा.

अ) यकृत ही शरीरातील सर्वांत मोठी ग्रंथी आहे. जी पचनामध्ये महत्त्वाचे कार्य करते.

ब) यकृत मुख्यत: पित्तरस स्त्रावते जे पित्ताशयात साठवले जाते.

क) मोठया आतडयात पचन होण्यासाठी अल्कली माध्यम लागते जे पित्तरसाव्दारे पुरविले जाते.

ड) पित्तरस व स्वादुरस हे सामूहिक नलिकेव्दारे मोठया आतडयात सोडले जाते.
1) अ, ब बरोबर   ✅✅
2) अ, ब, क बरोबर 
3) सर्व बरोबर   
4) अ, ब, ड बरोबर

12) खालीलपैकी कोणता हार्मोन RNA व प्रोटीन बनविण्यासाठी मदत करतो.

अ) एथिलीन   
ब) सायटोसायनीन 
क) फ्लोरिजेन्स
   1) अ     
   2) ब     ✅✅
   3) अ, ब     
   4) अ, क

13) गर्भनिरोधक गोळयांमध्ये कशाचा वापर करतात ?

1) अल्केन   
2) अल्कीन   
3) अल्काईन    ✅✅
4) विवृत्त गट

14) इथीनच्या रेणुसूत्रामध्ये दोन कार्बन बंधांमधील अंतर ...................... एवढे असते.

  1) 121 पिकोमीटर  
2) 130 पिकोमीटर   
3) 133 पिकोमीटर    ✅✅
4) 135 पिकोमीटर

15) सरदार स्वर्णसिंग नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ रिन्युएबल एनर्जी ही संस्था कोठे आहे ?

   1) कर्नाल (पंजाब)   
   2) जालंधर (पंजाब)   
   3) कपुरथाला (पंजाब)✅✅
   4) मटींडा (पंजाब)

16)आईस्क्रीमच्या कपात लाकडी चमचा टाकला, तर चमच्याच्या दुस-या टोकावर काय परिणाम होईल ?

1) दुसरे टोक उष्णतेच्या वहनामुळे थंड होते.     
2) दुसरे टोक उष्णतेच्या अभिसरणामुळे थंड होते.
3) दुसरे टोक उष्णतेच्या प्रारणामुळे थंड होते.     
4) चमच्याचे दुसरे टोक थंड होत नाही.✅✅

17) IUPAC म्हणजे .............................
  
👉🏻👉🏻  International Union pure Applied Chemistry

18) कार्बनच्या कोणत्या अपरूपाला बॅकीबॉल म्हणून ओळखतात.
👉🏻👉🏻 फुलेरीन्स

Q1) 28 फेब्रुवारी रोजी विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा केला जात आहे. 2020 या वर्षी या दिनाची संकल्पना काय आहे?
उत्तर:- विमेन इन सायन्स

Q2)भारतातल्या कोणत्या शहरात सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार झालेत?
उत्तर:- बंगळुरू

Q3) कोणत्या राज्याने वर्ष 2021 यामध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्याविषयीचा ठराव मंजूर केला?
उत्तर:- बिहार

Q4) राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) याच्या अंतर्गत ____ या वर्गातल्या ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक मदत आणि सहाय्यक ठरणारी उपकरणे प्रदान केली जातात.
उत्तर:- दारिद्र्य रेषेखाली (BPL)

Q5) 24 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीत तिबेटी लोकांनी ‘लोसार उत्सव’ साजरा केला. छम नृत्य हे उत्सवाचे वैशिष्ट्य होते. छम नृत्य _ या समुदायाशी संबंधित आहे.
उत्तर:- तिबेटी बौद्ध धर्म

Q6) कोणत्या व्यक्तीला ‘स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020’ देण्याचे जाहीर झाले?
उत्तर:- जादव पायेंग

Q7) शाश्वत विकास ध्येये यांच्या संदर्भातल्या प्रथम प्रायोगिक प्रकल्पासाठी कोणत्या राज्याची / केंद्रशासित प्रदेशाची NITI आयोगाने निवड केली?
उत्तर:-  जम्मू व काश्मीर

Q8) ____ या राज्यात दोन दिवसांचा ‘मिरची महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला.
उत्तर:- मध्यप्रदेश

Q9) कोणत्या संघाने ‘खेलो इंडिया विद्यापीठ खेळ’ यामध्ये पुरुषांच्या हॉकी स्पर्धेचे सुवर्णपदक जिंकले?
उत्तर :- दिल्ली विद्यापीठ

Q10) राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र (INCOIS) _ या शहरात आहे.
उत्तर :-  हैदराबाद

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 14 एप्रिल 2024

◆ उद्योगपती आणि पायलट गोपी थोताकुरा हे पहिले भारतीय अवकाश पर्यटक ठरणार आहेत. ◆ विंग कमांडर राकेश शर्मा हे 1984 साली अवकाशात जाणारे पहिले भ...