हे नक्की वाचा :- 'या' 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश

स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यावर एक नजर...

*1.* घटनेतील आदर्शचा, राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

*2.* स्वातंत्र्य लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.

*3.* भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.

*4.* राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस जाणे.

*5.* सर्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.

*6.* जंगल, सरोवरे, नद्या, तळे, वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.

*7.* आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.

*8.* शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृत्ती यांची वाढ करणे.

*9.* सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.

*10.* व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...