Saturday 11 September 2021

महिलां विषयक कायदे


1. सतीबंदी कायदा -1829


2. विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856


3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा -1866


4.भारतीय घटस्फोट कायदा -1869


5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993


6. आनंदी विवाह कायदा -1909


7. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986


8. विशेष विवाह -1954


9. हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956


10. विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959


11.अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956


12. वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929


13. हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929


14. बालविवाह निर्बंध कायदा -1929


15. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा -2005


16. महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा -2005


17. मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961


18. समान वेतन कायदा -1976


19. बालकामगार कायदा -1980


20. अपंग व्यक्ती कायदा -1995


21. मानसिक आरोग्य कायदा -1987


22. कुटुंब न्यायालय कायदा - 1984


23. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990


24. माहिती अधिकार कायदा -2005


25. बालन्याय कायदा - 2000


26. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959


27. अनाथालय व धर्मादाय कायदा - 1960


28. हिंदू विवाह कायदा -1955


29. कर्मचारी विमा योजना -1952


30. प्रसूती सुधारणा कायदा -1961


31. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा - 1979

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...