Monday 20 December 2021

वित्त आयोग :- कालावधी व अध्यक्ष

✓पहिला (1952-57)- के. सी. नियोगी


✓दुसरा (1957-62)- के. संथानाम


✓तिसरा (1962-66)- ए.के. चंद्रा


✓चौथा (1966-69)- पी.वी. रजमंनार


✓पाचवा (1969-74)- महावीर त्यागी


✓सहावा (1974-79)- ब्रह्मानंद रेड्डी


✓सातवा (1979-84)- जे. एम. शेलेट


✓आठवा (1984-89)- वाय. बी. चव्हाण


✓नववा (1989-95)- एन. के. पी. साळवे


✓दहावा  (1995-2000)- के. सी. पंत


✓अकरावा (2000-2005)- ए. एम. खुस्रो


✓बारवा (2005-2010)- सी. रंगराजन


✓तेरावा (2010-2015)- विजय केळकर


✓चौदावा(2015-2020)- वाय. वी. रेड्डी


✓पंधरावा (2020-25)- एन. के. सिंग

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ युनायटेड नेशन्स ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD ) च्या अहवालानुसार  2023 मध्ये भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीत 15 व्या स्थानावर आहे ◾️2023 मध...