Monday, 18 April 2022

पोलीस भरती परीक्षेत यावर एक प्रश्न हमखास विचारला जातो

पोलीस भरती परीक्षेत यावर एक प्रश्न हमखास
      विचारला जातो....
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌱 हरित क्रांती           ➖   अन्नधान्य उत्पादनात वाढ.
🥛 धवल / श्वेत क्रांती  ➖   दुग्ध उत्पादनात वाढ.
🐬 निल / निळी क्रांती ➖   मत्स्य उत्पादनात वाढ.
🦐 गुलाबी क्रांती         ➖   झिंगे / कोळंबी उत्पादनात वाढ.
🥚 रजत / चंदेरी क्रांती ➖  अंडी उत्पादनात वाढ.
🥜 पीत क्रांती             ➖   तेलबिया उत्पादनात वाढ.
🍂 करडी क्रांती          ➖   खत उत्पादनात वाढ.
🌊 अमृत क्रांती          ➖   नदी जोड प्रकल्प.
🥔 गोल क्रांती            ➖   बटाटा उत्पादनात वाढ.
🎋 सोनेरी क्रांती         ➖   ताग उत्पादनात वाढ.
🚢 कृष्ण क्रांती           ➖   खनिज तेल उत्पादनात वाढ.
🐐 लाल क्रांती            ➖  मेंढीपालन/ टोमॅटो उत्पादनात
💻 ई क्रांती                ➖  माहिती तंत्रज्ञान वापरात वाढ.
🥦 चंदेरी तंतू क्रांती     ➖  कापूस उत्पादनात वाढ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...