Wednesday, 11 May 2022

भारतातील शिक्षणासंबंधी महत्वपूर्ण आयोग

📚भारतातील शिक्षणासंबंधी महत्वपूर्ण आयोग 📚

___________________________

🔴 सनदी कायदा 1813

🟠 एलफिन्स्टनची सरकारी पुस्तिका

🟡 Committee of Public

🟢  Instruction by गव्हर्नर जनरल अॅडम

🔵 लाॅर्ड मेकाॅलेचा प्रस्ताव 1835

🟣 चार्ल्स वुडचा खलिता (1854)

⚫️ हंटर शिक्षण आयोग (1882)

⚪️ थाॅमस रॅले आयोग (1902)

🟤 भारतीय विद्यापीठ कायदा (1904)

🟠  सॅडलर आयोग (1917)

🔴 हार्टोग समिती (1929)

🟡  सार्जंट योजना (1944)

🟢 राधाकृष्णन आयोग (1948)

🟣 कोठारी आयोग

___________________________

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...