बहरामजी मलबारी

🟢बहरामजी मलबारी🟢

◾️जन्म:-1853

◾️मृत्यू:-1912

📌कार्य:-

◾️बालविवाह प्रथेला विरोध केला.

◾️दयाराम गिडुमल यांचा मदतीने सेवासदन उभारले.

◾️दा नौरोजी च्या व्हॉइस ऑफ इंडिया मध्ये लेखन करत.

◾️इंडियन स्पेक्टेटर या साप्ताहिक ची सुरुवात केली.

📌साहित्य:-

◾️गुजरात अँड गुजराथीज

◾️नीती विनोद

◾️बालविवाह व महिलांवर सक्तीने लादण्यात आलेले वैवंध्य

✍त्यांना भारतीय राजांचे वकील म्हणून ओळखले जाते.

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...