Wednesday, 11 May 2022

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022

✍परीक्षेची तारीख: 21 ऑगस्ट 2022
📌Form भरण्याची तारीख 12 मे ते 1 जून
📌पदे : 161

✍वर्ग 1
वित्त लेखा लेखा सहाय्यक संचालक 9
मुख्याधिकारी 22
CDPO 28

✍वर्ग 2
ACP Excise 2
DySP Excise 3
SO 5
ARTO 4
प्रमाणित शाळा निरीक्षक 88

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...