Wednesday, 20 July 2022

राज्य वित्त आयोग


♦️सथापना- राज्यपालाकडून दर 5 वर्षानी..


♦️सथापन- संविधान अनुच्छेद 243I नुसार.


♦️पचायतीकरिता कार्ये- अनुच्छेद 2431 नुसार.


♦️नगरपालिका करिता कार्ये- अनुच्छेद 243Y नुसार.


♦️कार्ये- राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात उत्पन्नाचे वाटप व अनुदान याची तत्त्वे ठरवणे.


आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना.


राज्यपालाने सोपवलेली कामे.


♦️महाराष्ट्रात स्थापना- 23 एप्रिल 1994.


♦️रचना- एक अध्यक्ष व 4 सदस्य.


No comments:

Post a Comment

Latest post

Daily Top 10 News : 21 March 2023

1) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 मार्च 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे ग्लोबल मिलेट्स (श्री अण्णा) परिषदेचे उद्घाटन केले. ते याप्रसंगी उपस्थितां...