Wednesday 20 July 2022

महाराष्ट्र : धरणे व त्यांच्या जलाशयांची नावे


🏝जायकवाडी         नाथसागर

 🏝पानशेत              तानाजी सागर

🏝भडारदरा          ऑर्थर लेक/विल्सन डॅम  

🏝गोसिखुर्द           इंदिरा सागर 

🏝वरसगाव               वीर बाजी पासलकर

🏝तोतलाडोह            मेघदूत जलाशय

🏝भाटघर                  येसाजी कंक

🏝मळा                      ज्ञानेश्वर सागर 

🏝माजरा                   निजाम सागर

🏝कोयना                   शिवाजी सागर

🏝राधानगरी                लक्ष्मी सागर

🏝तानसा                     जगन्नाथ शंकरशेठ

🏝तापी प्रकल्प            मुक्ताई सागर

🏝माणिक डोह            शहाजी सागर

🏝चांदोली                   वसंत सागर

🏝उजनी                     यशवंत सागर

🏝दधगंगा                  राजर्षी शाहू सागर

🏝विष्णुपुरी             शंकर सागर

🏝वतरणा                 मोडक सागर

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ लेफ्टनंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि हे लष्कराचे उपप्रमुख असतील ◾️सध्या ते लष्कराच्या सेंट्रल कमांडची धुरा सांभाळत आहेत ◾️नॅशनल डिफेन्स अका...