Thursday 16 February 2023

नीति आयोगाचा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21


◆ जून 2021 मध्ये नीति आयोगाने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 आणि डॅशबोर्ड प्रसिद्ध केला.


◆ अहवालाचे नाव :- "Partnerships in the Decade of Action"

➤ सुरुवात :- 2018

➤ अहवालाची आवृत्ती :- तिसरी

➤ संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने विकसित.


➤ उद्दिष्ट :- डेटा-आधारित मूल्यांकनद्वारे देशाच्या शाश्वत विकास उद्दीष्टांबाबत केलेल्या प्रगतीचे परीक्षण करणे.


◆ उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पर्धात्मक भावना वाढवणे.


◆ उद्दिष्ट क्रमांक 17 च्या गुणात्मक मूल्यांकनासह 2020-21 चा निर्देशांक 16 उद्दिष्टांबाबत 115 निर्देशकांचे मोजमाप करतो.


➤ SDGs बाबत केलेली प्रगती 0 ते 100 या मोजपट्टीवर मोजली जाते आणि त्यानुसार 4 प्रकारांत वर्गीकरण :-

1) Aspirant (0-49), 2) Performer (50-64)

3) Front-Runner (65-99), 4) Achiever (100)


No comments:

Post a Comment

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...