Thursday, 16 February 2023

अनधिकृत खाणकाम रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 'खानन प्रहारी' आणि CMSMS लाँच केले


🔸अनधिकृत कोळसा खाण उपक्रमांची तक्रार करण्यासाठी सरकारने 'खानन प्रहारी' हे मोबाइल अॅप आणि वेब अॅप कोळसा खाण सर्वेक्षण आणि व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली आहे. 


🔹बेकायदेशीर खाणकामाला आळा घालण्यासाठी आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या वापरावर सरकारचा ई-गव्हर्नन्स उपक्रम म्हणून पारदर्शक कारवाई करण्यासाठी हे सुरू करण्यात आले.


🔸जानेवारी 2023 पर्यंत, अॅप्सवर 462 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.


No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...