Thursday, 16 February 2023

परीक्षेसाठी महत्वाचे


◾️ ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख - ग्रामसेवक◾️  ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सरपंच◾️  ग्रामपंचायतीचा सचिव - ग्रामसेवक◾️  ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान - सरपंच◾️ सरपंचाच्या अनुपस्थित - उपसरपंच◾️  पंचायत समितीच्या प्रशासकीय प्रमुख - गटविकास अधिकारी◾️  पंचायत समितीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सभापती◾️ पंचायत समितीचे सचिव - गटविकास अधिकारी◾️  पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव - BDO◾️  सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष - पं. समितीचे उपसभापती◾️  सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव - विस्तार अधिकारी◾️  जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख - CEO◾️  जिल्हा परिषदेचे वास्तू कार्यकारी प्रमुख - जि. प. अध्यक्ष◾️  जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO◾️  जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध अध्यक्ष - जि. प. अध्यक्ष◾️  जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO◾️  जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष - पालकमंत्री◾️  जिल्हा आमसभेचे सचिव - जिल्हाधिकारी◾️  जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष - पालकमंत्री◾️  जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे सचिव - जिल्हाधिकारी◾️  नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - मुख्याधिकारी◾️  नगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - नगराध्यक्ष◾️  नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव - मुख्याधिकारी◾️  महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - आयुक्त◾️  महानगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - महापौर◾️  महानगरपालिकेचा सचिव - आयुक्त
No comments:

Post a Comment

Latest post

यशाची त्रिसूत्री

कुठल्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी तीन गोष्टी अत्यंत आवश्यक असतात. '✔️वेळ, 😥नियोजन आणि ✔️अंमलबजावणी' कुठल्याही कामाला पुरेसा वे...