Saturday 25 May 2024

निकाल बघण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते

 🚨➡️SSC Result 2024 : 27 May 2024 दुपारी 1 वाजता 


Sites :-👉


1. mahresult.nic.in


2. http://sscresult.mkcl.org


3. https://sscresult.mahahsscboard.in


4. https://results.digilocker.gov.in

 

5. http://results.targetpublications.org

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ पंजाब पोलीसांनी 'मिशन निश्चय' योजना सुरू केली आहे ◾️उद्देश : पंजाब पोलिसांनी ड्रग्जची मागणी आणि पुरवठा याबाबत गुप्तचर माहिती गो...