Thursday 28 November 2019

हरिश्चंद्र-बालाघाट डोंगर रांग

गोदावरी नदीचे दक्षिणी हरिश्चंद्र बालाघाट डोंगर रांग आहे. 

किंवा डोंगर रांगेते गोदावरी नदी व दिमा नदी किंवा दोन नादिक खोल्या व्यासभी छन्. 
हरिश्चंद्र बालाघाट डोंगर रांगलाय पश्चिम भागास हरिश्चंद्र डोंगर घाट आणि पुर्व भागास बालाघाट या दर्शनी ओळखपत्र. 

घड्याळ रांगा आग्नेय दिशेस आणि वेळ आंद्रप्रदेशा हैद्राबाद हो.

 बालाघाट योग्य प्रमाणात सपाट माथेरियन प्रदेश आहे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...