Saturday 29 February 2020

जानेवारी 2020 साठी आठ महत्वपूर्ण उद्योगांचे निर्देशांक (आधार: 2011-12=100)

- आठ महत्वपूर्ण उद्योगांचा निर्देशांक जानेवारी महिन्यात 2.2 टक्क्याने कमी होऊन 137.5 इतका राहिला. एप्रिल ते जानेवारी 2019-20 दरम्यान एकत्रित वाढ 0.6 टक्के इतकी राहिली.

▪️कोळसा
जानेवारी 2020 मध्ये कोळशाच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 8 टक्क्याने वाढ झाली. एप्रिल ते जानेवारी 2020 दरम्यान या क्षेत्राचा एकत्रित निर्देशांक गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 2.4 टक्क्याने कमी राहिला.

▪️खनिज तेल
जानेवारी 2020 मध्ये खनिज तेलाच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 5.3 टक्क्याने घट झाली.

▪️नैसर्गिक वायू
जानेवारी 2020 मध्ये नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 9.1 टक्क्याने घट झाली.

▪️रिफायनरी उत्पादने

जानेवारी 2020 मध्ये पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 1.9 टक्क्याने वाढ झाली.

▪️खते
जानेवारी 2020 मध्ये खतांच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 0.1 टक्क्याने घट झाली.

▪️पोलाद
जानेवारी 2020 मध्ये पोलाद उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 2.2 टक्क्याने वाढ झाली.

▪️सिमेंट
जानेवारी2020 मध्ये सिमेंटच्या उत्पादनात जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 5 टक्क्याने वाढ झाली.

▪️वीज

जानेवारी 2020 मध्ये वीज निर्मितीत जानेवारी 2019 च्या तुलनेत 2.8 टक्क्याने वाढ झाली.

फेब्रुवारी 2020 साठीचा निर्देशांक 31 मार्च 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येई
————————————————————

No comments:

Post a Comment

Latest post

यकृत शरीर रचना

👉यकृत उदर पोकळीच्या उजव्या-उजव्या भागामध्ये डायाफ्रामच्या खाली आणि पोट, उजवीकडे मूत्रपिंड आणि आतड्यांच्या वर स्थित आहे. 👉शकूच्या आकाराचे, ...