Wednesday 9 December 2020

सपूर्ण मराठी व्याकरण-विरुद्धार्थी शब्द


● मर्द            x     नामर्द


● शंका          x     खात्री


● कृपा           x    अवकृपा


● गमन           x    आगमन


● कल्याण      x     अकल्याण


● ज्ञात           x     अज्ञात


● सत्कर्म       x      दुष्कर्म


● खरे           x      खोटे


● भरती        x     ओहोटी


● सुसंबद्ध     x     असंबद्ध


● हर्ष            x     खेद


● विधायक    x     विघातक


● हानी          x     लाभ


● संघटन       x     विघटन


● सुंदर          x     कुरूप


● सार्थक       x     निरर्थक


● स्वस्थ        x     अस्वस्थ


● सुसंगत      x      विसंगत


● तप्त          x      थंड


● धर्म           x      अधर्म


● सनाथ       x      अनाथ


● सशक्त       x      अशक्त


● कीर्ती        x      अपकीर्ती


● ऐच्छिक     x     अनैच्छिक


● गुण          x      अवगुण

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 13 JUNE 2024

1) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या 'ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स' मध्ये भारत 129 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. 2) दरवर्षी 13 जून रो...