Saturday, 30 April 2022

भारताचे महत्त्वाचे आर्थिक क्षेत्रातील प्रमुख

🟠भारताचे महत्त्वाचे आर्थिक क्षेत्रातील प्रमुख :-

🔹 पद             -             पदप्रमुख 🔸

🔸१) रिझर्व बँकेचे(RBI) गव्हर्नर  :- शक्तीकांत दास

🔹२) नीती(NITI) उपाध्यक्ष :- सुमन बेरी

🔸३) भारतीय रोखे व प्रतिभूती मंडळाचे(SEBI) अध्यक्ष  :- माधवी पुरी बुच

🔹४)भारताचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार :- डॉ. अनंत नागेश्वरन

🔸५)15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष :- एन. के. सिंग

🔹६)स्टेट बँकेचे अध्यक्ष :- दिनेश कुमार खरा

🔸७) 7 व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष :-  अशोक के. माथुर

🔹८)भारतीय जीवन विमा महामंडळ(LIC) अध्यक्ष :- एम. आर. कुमार

🔸९)राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेचे(NABARD) अध्यक्ष :- डॉ.गोविंद राजूलु चिंताला

🔹१०)राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग :- प्रा. बिमल कुमार रॉय

➖➖➖➖️➖➖➖➖➖➖➖➖➖

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...