Saturday 30 April 2022

महाराष्ट्र प्राथमिक माहिती

#Geography
🔴महाराष्ट्र प्राथमिक माहिती🔴

🌸लांबी:-

🔴पूर्व-पश्चिम:-800 किमी

🔴उत्तर-दक्षिण:-720 किमी

⭕️महाराष्ट्र चा पूर्व पश्चिम विस्तार दक्षिण उत्तर विस्तारापेक्षा अधिक आहे.

🌸अक्षवृत विस्तार:-

🔴15°46 उत्तर ते 22°06 उत्तर

🌸रेखावर्त विस्तार:-

🔴72°45 पूर्व ते 80°54 पूर्व

🌷भारत प्राथमिक माहिती🌷

🌸लांबी:-

🔴पूर्व-पश्चिम:-2933 किमी

🔴दक्षिण-उत्तर:-3214 किमी

⭕️भारताचा दक्षिण-उत्तर विस्तार पूर्व-पश्चिम विस्तारापेक्षा अधिक आहे.

🌸अक्षवृत विस्तार:-

🔴8°28 उत्तर ते 37°53 उत्तर

🌸रेखावर्त विस्तार:-

🔴68°33 पूर्व ते 97°47 पूर्व

⭕️अक्षवृत्तीय व रेखावृत्तीय विस्तारात या दोन्ही मध्ये 29° चा फरक आढळतो.

━━━━━━━━━━━━━━━━━

No comments:

Post a Comment

Latest post

सहकार

   11th सहकार  :- Click Here 12th सहकार  :- Click Here