Friday 22 April 2022

महाराष्ट्राचे राज्यपाल

महाराष्ट्राचे राज्यपाल

ही भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या तसेच ब्रिटिश भारताच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या राज्यपालांची यादी आहे.

क्र नाव पासून पर्यंत
१ द राइट ऑनरेबल सर जॉन कॉलव्हिल इ.स. १९४३ इ.स. १९४८
२ राजा महाराज सिंग इ.स. १९४८ इ.स. १९५२
३ सर गिरीजा शंकर बाजपाई इ.स. १९५२ इ.स. १९५४
४ डॉ. हरेकृष्ण महताब इ.स. १९५५ इ.स. १९५६
५ श्री प्रकाश इ.स. १९५६ इ.स. १९६२
६ डॉ. पी. सुब्बरायण १७ एप्रिल इ.स. १९६२ ६ ऑक्टोबर इ.स. १९६२
७ विजयालक्ष्मी पंडित २८ नोव्हेंबर इ.स. १९६२ १८ ऑक्टोबर इ.स. १९६४
८ डॉ. पी.व्ही. चेरियन १४ नोव्हेंबर इ.स. १९६४ ८ नोव्हेंबर इ.स. १९६९
९ अली यावर जंग २६ फेब्रुवारी इ.स. १९७० ११ डिसेंबर इ.स. १९७६
१० सादिक अली ३० एप्रिल इ.स. १९७७ ३ नोव्हेंबर इ.स. १९८०
११ एर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा ३ नोव्हेंबर इ.स. १९८० ५ मार्च इ.स. १९८२
१२ एर चीफ मार्शल आय.एच. लतीफ ६ मार्च इ.स. १९८२ १६ एप्रिल इ.स. १९८५
१३ कोना प्रभाकर राव ३१ मे इ.स. १९८५ २ एप्रिल इ.स. १९८६
१४ डॉ. शंकर दयाळ शर्मा ३ एप्रिल इ.स. १९८६ २ सप्टेंबर इ.स. १९८७
१५ कासू ब्रह्मानंद रेड्डी २० फेब्रुवारी इ.स. १९८८ १८ जानेवारी इ.स. १९९०
१६ डॉ. सी. सुब्रमण्यम १५ फेब्रुवारी इ.स. १९९० ९ जानेवारी इ.स. १९९३
१७ Dr. पी.सी. अलेक्झांडर १२ जानेवारी इ.स. १९९३ १३ जुलै इ.स. २००२
१८ मोहम्मद फझल १० ऑक्टोबर इ.स. २००२ ५ डिसेंबर इ.स. २००४
१९ एस.एम. कृष्णा १२ डिसेंबर इ.स. २००४ ५ मार्च इ.स. २००८
२० एस.सी. जमीर ९ मार्च इ.स. २००८ २२ जानेवारी इ.स. २०१०
२१ काटीकल शंकरनारायण २२ जानेवारी इ.स. २०१० २१ ऑगस्ट इ.स. २०१४
२२ सी. विद्यासागर राव ३० ऑगस्ट इ.स. २०१४ ३१ ऑगस्ट, इ.स. २०१९
२३ भगत सिंह कोश्यारी १ सप्टेंबर, इ.स. २०१९ सद्य

No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...