Friday 22 April 2022

8. वरुण ग्रह ( Neptune Planet )

8. वरुण ग्रह ( Neptune Planet )

वरूण ग्रहाला इंग्रजी भाषेमध्ये Neptune Planet असे म्हणतात.

या ग्रहाचा शोध 4 ऑगस्ट 1964 रोजी लागला.

सूर्यमालेतील आठव्या क्रमांकाचा ग्रह व बाह्य ग्रह म्हणून या ग्रहाला ओळखले जाते.

या ग्रहाला सूर्याभोवती एक प्रदक्षिणा घालण्यासाठी 165 वर्षांचा कालावधी लागतो कारण या ग्रहाचे

सूर्यापासूनचे अंतर 4,489,252,900 किलोमीटर एवढे आहे. या ग्रहाचा रंग साधारणता निळा असून या ग्रहाला एकूण 13 उपग्रह आहेत.

हा ग्रह सूर्यापासून खूप दूरच्या अंतरावर असल्याने या ग्रहावर भयंकर थंडी आढळते

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...