Friday 22 April 2022

9. प्लूटो ग्रह ( Pluto Planet )

9. प्लूटो ग्रह ( Pluto Planet )

प्लूटो ग्रह हा कायपर च्या पट्ट्या मधील पहिला व सर्वात मोठा बटुग्रह आहे. जेव्हा या ग्रहाचा शोध लागला

तेव्हा या ग्रहाला मुख्य ग्रह मानले जात होते परंतु आत्ता काय परश्या पट्ट्या मधील सर्वात मोठी खगोलीय वस्तू म्हणून या ग्रहाचे वर्गीकरण केले जाते.

लुटुया ग्रहाला एकूण पाच उपग्रह आहेत व यातील सर्वात मोठ्या उपग्रहाचे नाव शॅरॉन असे आहे.

आता आपण सर्व प्लॅनेट्सचे मराठी माहीती पाहिलेली आहे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

प्रमुख राजवंश व त्यांचे संस्थापक सम्राट आणि अंतिम सम्राट

❑ नन्द वंश  संस्थापक ➛ महापद्‌म / उग्रसेन अंतिम शासक ➛ धनानंद ❑ मौर्य वंश  संस्थापक ➛ चंद्रगुप्त मौर्य  अंतिम शासक ➛ बृहद्रथ  ❑ गुप्त वंश  स...