Monday 11 April 2022

महत्त्वाची माहिती

🔲 भारतीय अर्थव्यवस्था 🔲:
संतुलित अंदाजपञक

संतुलित अंदाजपञक फायदे व तोटे

अशा अर्थसंकल्पात सरकारचे उत्पन्न व खर्च समान असते.

फायदे

खर्चावर नियंञण

चलनपुरवठा वाढत नाही

उत्पादनवाढीस उपयुक्त

कार्यक्षमता

अर्थसंकल्पिय परिणाम नाही

तोटे

अर्थव्यवस्थेस उपयुक्त नाही

विकासाला पोषक नाही

मंदी वाढते

खर्चात अपव्यव

सामाजिक लाभ नाहीत

_______________________

विजय केळकर समिती

❇️वर्ष:- 2002

❇️विषय:- प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर सरलीकरण

❇️शिफारस:-

🔳आयकर मुक्त मर्यादा वाढवावी

🔳विक्रीकरात VAT पद्धत लागू करावी.

🔳कर आकारणी चा पाया विस्तृत करावा.

🔳महसूल वृद्धीवर अधिक भर द्यावा.

🔳निगम 30 %पर्यन्त कमी करावा.

🔳आयकरात 2 टायर पद्धती लागू करावी.

________________________

पारंपारिक अंदाजपञक

उत्पन्न व खर्च यांच्यावर त्यातील समायोजनावर भर देणारे अर्थसंकल्प म्हणजे पारंपारिक अर्थसंकल्प होय.

_________________________

कार्यात्मक अंदाजपञक

सरकारची उत्पन्न व खर्च ही साधने असून ती विशिष्ट सामाजिक उद्दिष्टांसाठी(कार्यास) वापरणे म्हणजे कार्यात्मक अर्थसंकल्प होय.

____________________

शून्याधिष्ठीत अंदाजपञक

मागील वर्षाच्या खर्चाचा आधार न घेता किंवा मागील वर्षाच्या खर्चाचा आधार शून्य समजून तयार केलेला अर्थसंकल्प.

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...