Monday 11 April 2022

विरूध्द अर्थी शब्द ,समानार्थी शब्द

मराठी व्याकरण व लेखन:
🔹विरूध्द अर्थी शब्द

अतिरेकी✖विवेकी
रसिक✖अरसिक
अतिवृष्टी✖अनावृष्टी
अधोगती✖प्रगती
  गोड✖कडू
अबोल✖बोलका
अवनती✖उन्नती
अमृत✖विष
नीती✖अनीती
आरंभ✖शेवट
आशा✖निराशा
आळशी✖कामसू
आस्तिक✖नास्तिक
आराम✖कष्ट
इष्ट✖अनिष्ट
अब्रू✖बेअब्रू
उंच✖बुटका
निरभ्र✖आभ्राच्छादित
एकमत✖दुमत
उलट✖सुलट
आदर✖अनादर
उपद्रवी✖निरूपद्रवी
आघाडी✖पिछाडी
गुण✖अवगुण/दोष
अपराधी✖निरपराधी
साकार✖निराकार
अशक्त✖सशक्त
शकुन✖अपशकुन
सुकाळ✖दुष्काळ
अपमान✖सन्मान
सावध✖बेसावध
अवघड✖सोपे
प्रकाश✖काळोख
विधवा✖सधवा
कंजुस✖उदार
मंद✖चपळ
सुर✖असुर
विघटन✖संघटन
स्वामी✖सेवक
तेजी✖मंदी
पाप✖पुण्य
खोल✖उथळ
नागरी✖ग्रामीण
देव✖दानव
कमाल✖किमान
उचित✖अनुचित
सुसंवाद✖विसंवाद
तप्त✖शीतल
खंडन✖मंडन
ज्ञान✖अज्ञान
पचन✖अपचन
सासर✖माहेर
जहाल✖मवाळ
वियोग✖संयोग
संवाद✖विवाद
श्वास✖निःश्वास
सुसह्य✖असह्य
सुरस✖निरस 
रणशूर✖रणभीरू
आंतरजातीय✖सजातीय
वर✖वधू
स्थूल✖कृश
सुरूप✖कुरूप
ज्ञात✖अज्ञात
______________

समानार्थी शब्द 

खंड - भाग, तुकडा, दंड, अनेक देशांचा समूह
 
खाट - बाज, खाटले, बाजले
 
खास - खुद, स्वत:विशेष, मुद्दाम
 
खूण - संकेत, ईशारा, चिन्ह
 
खूळ - गडबड, छंद, वेड
 
खेळकुडी - थट्टा, खेळ, गंमत
 
गणपती - गजवदन, गजानन, गणराज, लांबोदर
 
विनायक - विघ्नहर्ता, गौरीनंदन, हेरंब, अमेय
 
गर्व - अभिमान, घंमेड, अंहकार
 
गाय - धेनु, गोमाता, गो, कामधेनू
 
गरज - निकड, आवश्यकता, जरूरी
 
गृह - धाम, घर, सदन, भवन, निवास
 
गोपाळ - गिरीधर, मुरलीधर, गोविंद
 
गावठी - अडाणी, आडमुठा, खेडवळ, गावंढळ
 
घमेंडखोर - अंहकारी, गर्विष्ठ, बढाईखोर
 
घृणा - शिसारी, किळस, तिटकरा
 
घोर - काळजी, चिंता, विवंचना
 
घेर - चक्कर, प्रदक्षिणा, फिरणे
 
घडी - घटका, पडदा, पट, घडयाळ
 
घात - नारा, हंगाम, वध, समसंख्याचा गुणाकार
 
घाणेरडा - ओंगळ, घामट, गलिच्छ,
 
घोट - चूळ, आवंडा, घुटका
 
चंडिका - दुर्गा, उग्र, निर्दय

तापट - संतापी, चलाख

ताकीद - बजावून सांगणे, जरब, आज्ञा
 
ताठपणा - गर्व, अहंकार, उद्धटपणा
 
तिरस्कार - कंटाळा, वीट, तिटकारा
 
तेज - चकाकी, टवटवी, तजेला
 
तारणे - वाचविणे, सांभाळणे, सोडविणे
 
तळं - तलाव, धरण, तटाक
 
तरुण - जवान, यौवन, युवक
 
तोंड - मुख, वदन, आनन
 
त्रास - वैताग, ज्वर, ताप
 
थट्टा - चेष्टा, मस्करी, विनोद
 
थोर - श्रेष्ठ, मोठा, महान
 
थंड - गार, शीत, शीतल
 
दंग - मग्न, गुंग, आश्चर्यचकित
 
दंडक - नियम, चाल, वहिवाट
 
दरवेशी - फिरताभिक्षेकरी, माकड किंवा अस्वल घेऊन पोट भरणारा
 
दीन - दुबळा, गरीब, नम्र
 
देव - ईश, सुर, परमेश्वर, ईश्वर, अमर
 
देवालय - देऊळ, राऊळ, मंदिर
 
दुर्धर - अवघड, गहन, श्रीमंत
 
धनु - कमठा, कोदंड, चाप, धनुष्य
 
धनाढ्य - सधन, धनिक, श्रीमंत

No comments:

Post a Comment

Latest post

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

🔹 जमीनदारांची संघटना १८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय...