Thursday, 5 May 2022

महाराष्ट्र स्थान, विस्तार, सीमा आणि प्रादेशिक/ राजकीय भूगोल


(२ मार्क - Combine २०२१)❣️


🟢महाराष्ट्र स्थान आणि विस्तार


१. महाराष्ट्राचा अक्षवृत्तीय आणि रेखावृत्तीय विस्तार आणि त्यातील फरक पाठच करणे.( रेखावृतीय विस्तार मधील फरक  (8°14') या वरती प्रश्न येणे बाकी)


२.महाराष्ट्राची पूर्व-पश्चिम लांबी


 ३.महाराष्ट्राची दक्षिण उत्तर लांबी (या वरती प्रश्न येणे बकी आहे)


४.महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ


५.महाराष्ट्राच्या इतर राज्यांशी असलेल्या सीमा

-MH ची सीमा सर्वाधिक किंवा सर्वात कमी कोणत्या राज्यांना लागून आहे.

-इतर राज्यांच्या सीमेलगत असणारे जिल्हे -दोन राज्यांची सीमा करणारी जिल्हे.


६.महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग

-विभागांचा क्षेत्रफळ,लोकसंख्या, तालुके जिल्हा नुसार क्रम (प्रश्न येणे बाकी आहे)


७.सर्वाधिक जिल्हे असणारा विभाग


८. सर्वात कमी जिल्हे असणारा 

विभाग(प्रश्न येणे बाकी आहे)


९. सर्वाधिक तालुके असणारा विभाग 


१०.सर्वात कमी तालुके असणारा विभाग(प्रश्न येणे बाकी आहे)


११.विभागांच्या नकाशाचा अभ्यास आणि त्यांचे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर बाजूचे तालुके (new trend-२०१९ पासून)


१२.एका जिल्ह्याच्या सीमा इतर जिल्ह्यांशी लागून आसणे व त्यांचे नकाशे


१३.जिल्हा निर्मिती


१४.जिल्ह्याचा क्षेत्रफळानुसार क्रम(सर्वात मोठा/सर्वात लहान)(१ ते ३ पाठ करा)


१५.सर्वाधिक तालुके असणारे जिल्हे 


१६.सर्वाधिक कमी तालुके असणारे जिल्हे(प्रश्न येणे बाकी)


No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...