Monday 8 April 2024

पोलीस भरतीचा फॉर्म भरणे अगोदर कोणत्या जिल्ह्याला किती फॉर्म आलेत हे नक्की पाहून घ्या.


08 एप्रिल दुपारी 3 पर्यंत कोणत्या जिल्ह्यात किती फॉर्म आलेत ही माहिती टाकली आहे सर्वांनी ही माहिती पाहून फॉर्म भरावा.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

C.P मुंबई - 1,80,000

नवी मुंबई- 9041

ठाणे शहर पोलीस- 20,987

C.P मीरा-भाईंदर वसई विरार- 7987

S.P ठाणे ग्रामीण- 7097

S.P सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस-5950

S.P रत्नागिरी पोलीस-7547

एस पी रायगड जिल्हा पोलीस- 9970


C.P पिंपरी चिंचवड -9680

पुणे ग्रामीण -19,741

सातारा जिल्हा पोलीस-8841

सांगली जिल्हा पोलीस-4417

सोलापूर ग्रामीण पोलीस-4012

सोलापूर शहर 4154


एस पी बुलढाणा जिल्हा पोलीस- 6012

एस पी अकोला जिल्हा पोलीस-9012

अमरावती ग्रामीण पोलीस-7123

एस पी यवतमाळ जिल्हा पोलीस-4979

S.P वाशिम जिल्हा पोलीस- 5415


C.P नागपूर शहर- 7412

एस पी नागपूर ग्रामीण-5187

भंडारा जिल्हा पोलीस-3898

चंद्रपूर जिल्हा पोलीस-3912

वर्धा जिल्हा पोलीस-3381

गोंदिया जिल्हा पोलीस-3496


C.P छत्रपती संभाजीनगर पोलीस- 5947

S.P छत्रपती संभाजीनगर पोलीस- 4978

नांदेड जिल्हा पोलीस-4987

धाराशिव जिल्हा पोलीस-4874

बीड जिल्हा पोलीस-3912

जालना जिल्हा पोलीस-3521

परभणी जिल्हा पोलीस-3031

लातूर जिल्हा पोलीस-2964


SRPF गट 1 पुणे-8000

गट 4 नागपूर-14000

गट -10 - 8000

गट -12-11000

गट -2- 13000

गट -3- 14000


ठाणे ग्रामीण ड्रायव्हर पोलीस 3140

पुणे ग्रामीण पोलीस ड्रायव्हर-3158

पुणे शहर पोलीस ड्रायव्हर-6000

मुंबई ड्रायव्हर -50000

कोल्हापूर ड्रायव्हर-2500

लातूर ड्रायव्हर -2500

C.P पुणे रेल्वे ड्रायव्हर - 784

C.P ठाणे रेल्वे ड्रायव्हर- 689

S.P सातारा ड्रायव्हर- 1380

C.P मुंबई रेल्वे ड्रायव्हर- 890

S.P धाराशिव ड्रायव्हर-1254

S.P बीड ड्रायव्हर-1124

S.P जालना ड्रायव्हर- 1074

No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...