राज्यघटना भाग

भाग १ - संघराज्य आणि त्याचे कार्यक्षेत्र
भाग २ - नागरिकता
भाग ३ - मूलभूत हक्क
भाग ४ - राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे
भाग ५- संघराज्य
भाग ६ - राज्ये
भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेश
भाग १० - अनूसूचित व जनजाती क्षेत्रे
भाग ११ - केंद्र राज्य संबंध
भाग १२ - वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, संविदा व दावे
भाग १३ - भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य
भाग १४ - शासकीय सेवा व न्यायाधिकरणे
भाग १५ - निवडणुका
भाग १६ - विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी
भाग १७ - राजभाषा
भाग १८ - आणीबाणीविषयक तरतुदी
भाग २० - घटना दुरुस्ती
भाग २१ - विशेष तरतुदी
भाग २२ - संक्षिप्त हिंदी पाठ

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...