Friday 11 October 2019

भूगोल प्रश्नसंच ११/१०/२०१९

1) खालीलपैकी कोणत्या स्थानिक वा-यांना ‘डॉक्टर वारे’ या नावानेही संबोधिले जाते ?
   1) खारे व मतलई वारे    2) मान्सूनपूर्व वारे
   3) पर्वतीय/ डोंगरी वारे    4) दरी वारे
उत्तर :- 1

2) पृथ्वी सभोवतालचे वातावरण उबदार राहते कारण –
   1) उबदार हवा ग्रीन हाऊस परिणामामुळे बाहेर जात नाही.    2) भूपृष्ठापासून होणारे उष्णतेचे उत्सर्जन.
   3) जैविक इंधन उष्णता बाहेर सोडतात.        4) वनस्पती कार्बनडायऑक्साईडचे शोषण करतात.
उत्तर :- 2

3) सापेक्ष आर्द्रता जेव्हा कमी असते तेव्हा ............................
   1) शुष्क व द्रव तापमानमापक समान तापमान दर्शवितात.
   2) शुष्क आणि द्रव तापमानमापकातील तापमानात जास्त फरक असतो.
   3) जास्त तापमान असेल.
   4) कमी तापमान असेल.
उत्तर :- 2

4) हिवाळयातील ढगाळ रात्री या निरभ्र आकाश ...................... रात्रीच्या तुलनेत जास्त उबदार असतात. कारण :
   1) ढग उष्णतेचे उत्सर्जन पृथ्वीकडे करतात.
   2) ढग शीत लहरी ज्या आकाशातून येतात, त्या सामावून घेऊन पृथ्वीकडे पाठवतात.
   3) ढग पृथ्वीकडून होणा-या उष्णतेचे उत्सर्जन रोखतात.
   4) ढग हे अति उंचीवर असल्याने सूर्याच्या उष्णतेचे शोषण करून उष्णता पृथ्वीकडे पाठवतात.
उत्तर :- 3

5) समुद्र सपाटीपासून वातावरणाची लांबी किती आहे ?
   1) 60,000 ते 80,000 कि.मी    2) 16,000 ते 29,000  कि.मी
   3) 35,000 ते 65,000 कि.मी    4) 10,000 ते 30,000 कि.मी
उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...