Thursday 16 January 2020

पोलीस भरती प्रश्नसंच


1) पोलिओ हा रोग ---------- पासून होतो.

1) जिवाणू
2) विषाणू
3) कँल्शियम
4) वेगळे उत्तर

2) जिभेच्या शेंड्यावर आपणास प्रामुख्याने --------या चवीचे ज्ञान  होते.

1) कडू
2) गोड
3) खारट
4) आंबट

3) लोहित पेशी मानवाच्या -----------मध्ये निर्माण होतात.

1) यकृतात
2) हृदयात
3) प्लिहेत
4) अस्थिमज्जेत

4) प्रकाश संश्लेषण क्रियेमंध्ये ----------वायूची गरज असते.

1) आँक्सिजन
2) हायड्रोजन
3) कार्बनडाय आँक्साईड
4) नायट्रोजन

5) 1 किलोबाईट ( केबी)  = -----------बाईटस् .

1) 1048
2) 1000
3) 100
4) 1024

6) गोराळ गणेश आगरकर कोणत्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते ?

1) डेक्कन कालेज
2) फर्गुसन काॅलेज
3) वाडिया काॅलेज
4) विल्सन काॅलेज

7) 1857 च्या उठावात नेता तात्या टोपे यांचा उल्लेख पराभूत शिवाजी असा --------यांनी केला.

1) ग्रँट डफ
2) वि.म.सावरकर
3) न्यायमूर्ती रानडे
4) गो.ग.आगरकर

8) प्रथम "वैयक्तिक सत्याग्रही " म्हणून विनोबा भावे यांची निवड झाली तर दुसरे कोण। ?

1) डाँ.राजेंद्रप्रसाद
2) पं.नेहरू
3) वल्लभभाई पटेल
4) सी. राजगोपालचारी

9) "शारदा सदन " ही संस्था कोणी स्थापन केली ?

1) शाहू महाराज
2) महात्मा फुले
3) पंडिता रमाबाई
4) सावित्रीबाई फुले

10) " पाँवर्टी अँड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया " हा ग्रंथ कोणी लिहिला ?

1) न्यायमूर्ती रानडे
2) दादाभाई नौरोजी
3) फिरोजशहा मेहता
4) स्वा. सावरकर

11) " रेगूर मृदा " कोणत्या मृदेस म्हणतात ?

1) तांबडी मृदा
2) जांभळी मृदा
3) काळी मृदा
4) गाळाची मृदा

12) जगात आकाराने सर्वात लहान देश कोणता आहे ?

1) श्रीलंका
2) आँस्ट्रेलिया
3) व्हँटिकन सिटी
4) हाँगकाँग

13) जागाच्या एकूण भूभागापैकी -----------% क्षेत्र भारताने व्यापले आहे .

1) 2.4
2) 3.8
3) 2.8
4) 3.0

14) "अंकलेश्वर खनिज तेल "क्षेत्र ----------राज्यात आहे.

1) गुजरात
2) आसाम
3) महाराष्ट्रात
4) मध्यप्रदेश

15) भारताच्या लोहमार्गाच्या एकूण लांबीच्या प्रमाणात महाराष्ट्राच्या लोहमार्गाच्या लांबीची टक्केवारी किती आहे ?

1) 9.31%
2) 19.42%
3) 8.90%
4) यापैकी नाही

16) तुटीच्या अर्थ भरण्यामुळे खालीलपैकी कोणता परिणाम होतो ?

1) भावसंकोच
2) भाववाढ
3) निर्यात वाढ
4) यापैकी कोणतेही नाही

17) किंमत निर्देशांक तयार करताना पाया वर्ष कोणते असावे ?

1) तेजीचे वर्ष
2) मंदीचे वर्ष
3) युध्दजन्य वर्ष
4) सामान्य वर्ष

18) सध्या देशात खुल्या अर्थव्यवस्थेचे व उदार आर्थिक धोरणाचे वारे वाहत आहेत. आर्थिक क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप कमीत - कमी राहावा,  असे ---------या अर्थशास्त्रज्ञाने आग्रहाने प्रतिपादन केले जाते.

1) जाँन माल्थस
2) वि.म.दांडेकर
3) अँडम स्मिथ
4) नीलकंठ रध

19) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना पात्र लाभार्थी खालीलपैकी कोण असू शकतात ?

1) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ति
2) दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या प्रौढ व्यक्ति
3) मागासवर्गीय कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ति
4) कुठल्याही कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ति

20) भारतात सर्वात जास्त व्यापार -----या संघटनेशी होतो.

1) SAARC
2) OPEC
3) BIMSTEC
4) यापैकी नाही

21) विधेयक वित्त विधेयक आहे किवां नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास अंतिम निर्णय कोणाचा असतो ?

1) राष्ट्रपती
2) उपराष्ट्रपती
3) लोकसभेचा सभापती
4) प्रंतप्रधान

22) --------घटना दुरूस्तीद्वारे मालमत्तेच्या हक्काला मुलभूत हक्कामधून वगळण्यात आले.

1) 42
2) 44
3) 45
4)46

23) "सत्यमेव जयते " हे बोधवाक्य -----------या प्राचीन भारतीय ग्रंथातून घेतलेले आहे .

1) ॠगवेद
2) मनुस्मृती
3) भगवदगीता
4) मंड्डकोपनिषद

24) घटनाकारांच्या मते, भारतीय घटनेची गुरूकिल्ली म्हणजे ---------हे होय.

1) घटनेचा मसुदा
2) मुलभूत अधिकार
3) घटनेचा सरनामा
4) मार्गदर्शक तत्वे

25) राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात ?

1) राष्ट्रपती
2) महान्यायवादी
3) उपराष्ट्रपती
4) प्रंतप्रधान

26) ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी -------------असतात.

1) ज्येष्ठपंच
2) ग्रामसेवक
3) सरपंच
4) पोलीस पाटील

27) जिल्हा परिषद निवडणूक खर्च मर्यादा किती ?

1) तीन लाख
2) दोन लाख
3) पाच लाख
4) आठ लाख

28) महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था ---------पासून अंमलात आली.

1) 1 में 1960
2) 1 में 1961
3) 1 में 1962
4) 1 में 1964

29) पोलीस पाटील यांची नियुक्ती कोणाकडून केली जाते ?

1) जिल्हाधिकारी
2) प्रांत अधिकारी
3) तहसीलदार
4) गटविकास अधिकारी

30) --------- हे जिल्हा परिषदेचे पदसिध्द सभासद असतात.

1) आमदार
2) जिल्हा परिषद अध्यक्ष
3) सरपंच
4) पंचायत समिती सभापती

Answer key

1-2
2-2
3-4
4-3
5-4
6-2
7-1
8-2
9-3
10-2
11-3
12-3
13-1
14-1
15-1
16-2
17-4
18-1
19-4
20-4
21-3
22-2
23-4
24-3
25-3
26-3
27-1
28-3
29-2
30-4

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 13 JUNE 2024

1) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या 'ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स' मध्ये भारत 129 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. 2) दरवर्षी 13 जून रो...