Saturday 11 January 2020

महानगरपालिकेविषयी माहिती


💁‍♂ स्थापना व निवडणुका : 3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते. महानगरपालिकेच्या निवडणुका दर 5 वर्षांनी होतात.

🧐 *प्रमुख व प्रशासन :*

▪ महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी एक महापौर तर एक उपमहापौर निवडला जातो. महापौराचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.

▪ महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना ‘नगरसेवक’ म्हणतात. महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो.

▪ महानगरपालिका आयुक्ताची नेमणूक राज्य सरकार 3 वर्षांसाठी करते.

📍 सध्या महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका असून पिंपरी चिंचवड ही महानगरपालिका संपूर्ण आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून गणली जाते.

🔎

No comments:

Post a Comment

Latest post

यकृत शरीर रचना

👉यकृत उदर पोकळीच्या उजव्या-उजव्या भागामध्ये डायाफ्रामच्या खाली आणि पोट, उजवीकडे मूत्रपिंड आणि आतड्यांच्या वर स्थित आहे. 👉शकूच्या आकाराचे, ...