Saturday 11 January 2020

प्रादेशिक पुरस्कार:- २०१९

• लता मंगेशकर पुरस्कार:-
२०१९:- उषा खन्ना
२०१८;-विजय पाटील (राम लक्ष्मण )
२०१७:- पुष्पा पागधरे

• जनस्थान पुरस्कार:-
२०१९;-वसंत डहाके.
२०१७;- डॉ विजया राज्याध्यक्ष
२०१५:- अरुण साधू

• राजश्री शाहू पुरस्कार:-
२०१९:- अण्णा ह्जारे
२०१८:- पुष्पा भावे
२०१७ :- डॉ रघुनाथ माशेलकर

• पुण्यभूषण पुरस्कार :-
२०१९:-डॉ. गो. ब देगलूरकर
२०१८:- प्रभा अत्रे
२०१७ :-डॉ.के.एस.संचेती

• ज्ञानोबा -तुकाराम पुरस्कार :-
२०१९:- म.रा.जोशी
२०१८;-डॉ. किसन महाराज साखरे
२०१७ :-ह.भ.प.निवृती महाराज वक्ते
२०१६:-डॉ. उषा माधव देशमुख

• चतुरंग प्रतिष्ठान (जीवन गौरव पुरस्कार)
२०१८ :-सुहास बाहुळकर
२०१७ :- डॉ.गो.ब देगलूरकर
२०१६ :- सदाशीव गोरसकर

• यंशवंतराव चव्हाण प्रतिष्टान (राष्ट्रीय पुरस्कार )
२०१८:- डॉ. रघुरामन राजन
२०१७:- डॉ. मनमोहन शर्मा
२०१६:- नंदन निलकेणी

• यंशवंतराव चव्हाण प्रतिष्टान (राज्यस्तरीय पुरस्कार)
२०१९:- एन.डी. पाटील

• कुसुमाग्रजराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार:-
२०१८:- वेद राही
२०१७ :-प्रा.डॉ.एच.एस. शिवप्रकाश
२०१६ :- विष्णू खरे

• व्ही शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार :-
२०१९:- श्रीमती सुषमा शिरोमणी
२०१८:- विजय चव्हाण
२०१७ :- विक्रम गोखले

• व्ही शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार :-
२०१९:- भरत जाधव
२०१८:- मृणाल कुलकर्णी
२०१७ :- अरुण नलावडे

• राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार :-
२०१९:- वामन भोसले
२०१८:- श्याम बेनेगल
२०१७ :-सायरा बानो

• राजकपूर विशेष योगदान पुरस्कार:-
२०१९:- परेश रावल
२०१८:- राजकुमार हिरानी
२०१७ :- जॅकी श्राॅप

• नटवर्य प्रभाकर पणशिकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार:-
२०१८:- जयंत सावरकर
२०१७ :-बाबा पार्सेकर
२०१६:-लीलाधर कांबळी

• संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार :-
२०१८ :-विनायक थोरात
२०१७ :-निर्मला गोगटे
२०१६:-चंद्रकांत उर्फ चंदू डेगवेकर

• विठाबाई नारायणगावकर जीवनगौरव पुरस्कार :-
२०१८:- बशीर कमरुद्दिन मोमीन
२०१७:- मधुकर नेराळे
२०१६  :- राधाबाई कारभरी खाडे(नाशिककर)

• टिळक पुरस्कार (राष्ट्रीय पत्रकारीता):-
२०१९:-संजय गुप्ता
२०१८:- सिद्धार्थ वरदराजन
२०१७ :- के. सिवन

• लोकमान्य टिळक सन्मान:-
२०१९:- बाबा कल्याणी
२०१८:- डॉ. के. सिवन
२०१७ :-आचार्य बाळकृष्ण

• लोकमान्य टिळक जीवन पत्रकारिता पुरस्कार (माहिती व जनसंपर्क महासंचांलनालय)
२०१८:-पंढरीनाथ सावंत
२०१७:-रमेश पतंगे ( दैनिक दिव्य मराठीचे स्तंभलेखक)
२०१६:-विजय फणशीकर (दैनिक हितवादचे संपादक )
२०१५:- उत्तम कांबळे

• वि.दा. करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार :-
२०१८:- महेश एल कुंजवार
२०१७ :-मारुती चितमपल्ली

• विष्णुदास भावे पुरस्कार:-
२०१८ :- डॉ .मोहन आगाशे
२०१७ :- मोहन जोशी
२०१६ :- जयंत सावरकर

• भीमसेन जोशी पुरस्कार :-
२०१९;-अरविंद पारीख
२०१८:- पंडीत केशव गिंडे
२०१७ :- माणिक भिडे
२०१६ :- बेगम परविन रुसताना

• धन्वतरी पुरस्कार:-
२०१८:- डॉ.सुल्तान प्रधान
२०१७ :- डॉ. नागेश्वर रेड्डी
२०१६ :- सुधांशू भट्टाचार्य

• नागभूषण पुरस्कार:-
२०१८:- विजय बारसे
२०१७:- शिरीष देव

• चतुरंग जीवन गौरव पुरस्कार :-
२०१९:-सय्यद भाई

• तन्वीर सन्मान पुरस्कार
२०१९:- नसरूद्दीन शहा

No comments:

Post a Comment

Latest post

काही महत्वाचे निर्देशांक व भारताचा क्रमांक

▪️ग्लोबल Gender Gap index 2024 • प्रथम देश - आइसलँड व  भारत - 129 वा क्रमांक ▪️"जागतिक सायबर क्राईम इंडेक्स" नुसार भारताचा क्रम...