Wednesday 19 February 2020

महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणे


आंबोली (सिंधुदुर्ग)
खंडाळा (पुणे)
चिखलदरा-गाविलगड (अमरावती)
जव्हार (ठाणे)
तोरणमाळ (नंदुरबार)
पन्हाळा (कोल्हापूर)
पाचगणी (सातारा)
भिमाशंकर (पुणे)
महाबळेश्वर (सातारा)
माथेरान (रायगड)
मोखाडा (ठाणे)
म्हैसमाळ (औरंगाबाद)
येडशी (उस्मानाबाद)
रामटेक (नागपूर)
लोणावळा (पुणे)
सूर्यामाळ (ठाणे

No comments:

Post a Comment

Latest post

काही महत्वाचे निर्देशांक व भारताचा क्रमांक

▪️ग्लोबल Gender Gap index 2024 • प्रथम देश - आइसलँड व  भारत - 129 वा क्रमांक ▪️"जागतिक सायबर क्राईम इंडेक्स" नुसार भारताचा क्रम...