Friday 13 March 2020

दुसरी पंचवार्षिक योजना

🔘कालावधी:1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961

🩸भर:जड व मूलभूत उद्योग

🩸प्रतिमान:पी सी महालनोबिस

👉योजना

🔘दुसरे आद्योगिक धोरण 30 एप्रिल 1956

🔘1957-58 राज्यात खादी व ग्रामउद्योग सुरुवात

🔘1960-61 सघन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम

🔘1959:भिलाई पोलाद-रशिया

🔘1959:रुरकेला पोलाद-पश्चिम जर्मनी

🔘1962:दुर्गापूर पोलाद:ब्रिटन

🔘भेल पोलाद

🔻खत खारखाना

नांगल व रुरकेला

⚫️वृद्धी दर

👁‍🗨संकल्पित:4.5%

👁‍🗨साध्य:4.21%

👉समाजवादी समाजरचना तत्व

👉भौतिकवादी योजना

No comments:

Post a Comment

Latest post

यकृत शरीर रचना

👉यकृत उदर पोकळीच्या उजव्या-उजव्या भागामध्ये डायाफ्रामच्या खाली आणि पोट, उजवीकडे मूत्रपिंड आणि आतड्यांच्या वर स्थित आहे. 👉शकूच्या आकाराचे, ...